Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Мета курсу:

1. З'ясувати структуру веб-сайту як найпопулярнішої форми електронного видання.
2. Встановити етапи створення сайту і показати відмінності для сайтів різного призначення і жанрів.
3. Визначити основні характеристики елементів веб-сайту.
4. Навчити розробляти прості веб-сайти.

Вимоги до знань та умінь

Студент повинен знати:
Основні тези керівних документів стосовно розвитку українського сектору Інтернету.
Літературу з веб-дизайну.
Етапи створення сайту.
Елементи архітектоніки сайтів, їх призначення та способи оформлення.
Основні HTML-теги веб-форматування.

Студент повинен вміти:
Планувати і створювати нескладні сайти різних жанрів.

Актуальність і мета. Курс «Основи веб-дизайну» є сходинкою для майбутніх редакторів, журналістів, видавців у оволодінні ними складного і різноманітного комплексу навичок, пов’язаних з публікацією і виданням у цифровій формі, як у всесвітній інформаційній мережі Інтернет, так і на різноманітних сучасних і перспективних цифрових носіях, як-от компакт-диски, DVD, тощо, які все ширше розповсюджуються як самостійно, так і в якості додатків до традиційних паперових чи електронних видань і ЗМІ.

Саме цифрові технології радикально здешевлюють тиражування інформації, пришвидчують її розповсюдження, революційно розширюють можливості взаємодіїї автора і видавця з аудиторією. Саме цифрові технології дозволяють не лише зберегти, а й повернути у повсякденний обіг вікові надбання культури, залучити до творчої співпраці широкі верстви населення, розширювати міжнародну і міжнаціональну взаємодію, народну дипломатію.

Слідом за стрімким розвитком розмаїтої системи засобів масової інформації, все строкатішою стає картина і в галузі цифрового видавництва. Широкому загалу масовими тиражами пропонуються незаконно видані, часом примітивно оформлені, позбавлені будь-якого контролю і обмежень низькопробні зразки продукції, створеної невідомо де, ким, і в чиїх інтересах. В той же час, як національна галузь видання на цифрових носіях, так і національний сегмент Інтернет зазнають значного тиску з боку конкурентів, що працюють у вигідніших умовах.

Навіть проекти, анонсовані на високому державному рівні, розвиваються надто повільно, не забезпечують донесення як досягнень національної культури, так і актуальної освітньої, громадсько-політичної та ділової інформації ні до нашого народу, ні до потенційних споживачів в усьому світі. За цю відповідальну й далеко не просту справу нерідко беруться люди, елементарно не посвячені в “ази” теоретичних і практичних особливостей редакційно-видавничої справи.

Метою курсу є набуття студентами теоретичних і практичних навичок для роботи у сучасній видавничій структурі. Найголовнішими завданнями курсу є ознайомлення студентів з:
• особливостями і тенденціями розвитку цифрових видань в світі;
• структурою і організацією роботи веб-дизайнера чи HTML -верстальника;
• основними етапами процесу створення веб-сайту чи компакт-диску;
• особливостями проходження технологічних процесів;
• маркетингом і менеджментом у справі розкрутки веб-сайтів;
• технологією роботи редактора з рукописом, версткою та оригінал макетом цифрового видання.

Домашнє завдання до кожного заняття: створити файл-конспект з усіма вивченими можливостями, і електронною поштою надіслати викладачу.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові