Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Мета курсу:
 визначити місце видавничих стандартів в загальній системі стандартизації;
 з’ясувати роль стандартів у видавничій діяльності;
 встановити видавничі процеси, що потребують стандартизації;
 засвоїти українські і міжнародні стандарти, що використовується у вітчизняній видавничій справі;
 вміти аналізувати друковані видання у контексті дотримання стандартів;
 набути навички щодо вміння застосовувати вивчені міжнародні і вітчизняні видавничі стандарти при оформленні і під час підготовки до друку періодичних і книжкових видань.

Студент повинен знати:
- основні терміни і визначення, якими користуються у видавничій практиці і стандартизації: стандарт, стандартизація, видавничий стандарт, видання, надзаголовні дані, підзаголовні дані, вихідні дані, шифр зберігання видання, вихідні дані, вихідні відомості, випускні дані, каталожна картка, титул, знак охорони авторського права (C), шифри УДК і ББК, ГОСТ, ОСТ, РСТ, СТП, ДСТУ, ISO, IEK, ISBN, ISSN, EAN.
- структуру і зміст діючих вітчизняних та міжнародних стандартів, які є обов’язковими для застосування під час підготовки до друку періодичних та неперіодичних видань;
- випадки випуску видань без дотримання міжнародних стандартів;
- випадки, коли допускається користування старими радянськими стандартами;

Студент повинен уміти:
- правильно застосовувати українські та міжнародні стандарти при оформленні, підготовці до друку періодичних та неперіодичних видань;
- аналізувати друковані видання на предмет правильного чи неправильного застосування в них видавничих стандартів;
- вільно орієнтуватися в тенденціях, що відбуваються на видавничому ринку в контексті ствердження нових видавничих стандартів.

Навчальний нормативний курс “Видавничі стандарти” вивчається студентами Інституту журналістики відділень “Видавнича справа та редагування” і “Менеджмент засобів масової інформації” на другому курсі.

Метою курсу є вивчення і засвоєння на конкретних прикладах стандартів, які регламентують видавничу діяльність. Попередніми знаннями студентів були дисципліни: «Основи видавничої справи та редагування», «Логіка і методи логічного аналізу тексту», «Коректура», «Термінологічний практикум». Також студенти пройшли ознайомчу практику після першого курсу. Вивчення “Видавничих стандартів” завершується написанням курсової роботи і іспитом.

Стандарт у перекладі з англійської (standart) означає норму, зразок. Відповідно до значення стандарти встановлюють правила і норми для конкретної виробничої діяльності. У видавничій справі стандарти регламентують всі етапи опрацювання авторського твору до моменту його друку визначеним накладом.

Дисципліна «Видавничі стандарти» призначена:
- ознайомити з історією та сучасним станом стандартизації у видавничій справі;
- дати відомості про ситуацію в Україні із розробленням і впровадженням нових видавничих стандартів;
- розтлумачити українські видавничі стандарти і навчити їх застосовувати;
- розкрити основні положення міжнародних стандартів, що використовується у вітчизняній видавничій справі;
- сприяти набуттю навичок щодо проведення ґрунтовного аналізу вітчизняних видань у контексті правильного (чи неправильного) застосування видавничих стандартів (періодичних та неперіодичних).

Дисципліна «Видавничі стандарти» є основою для вивчення профільних нормативних дисциплін «Поліграфія», «Художньо-технічне редагування», «Системи макетування і верстки», «Авторське право».


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові