Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Мета курсу:
1. З’ясувати, що таке режисура, архітектоніка, композиція, структура друкованого видання.
2. Встановити етапи режисури друкованих видань і показати її відмінності для книг, газет, журналів.
3. Визначити елементи архітектоніки та їх основні характеристики для різних видів друкованих видань.
4. Навчити аналізувати друковані видання і визначати закономірності зовнішнього оформлення.
5. Навчити розробляти композиційно-графічну модель конкретного видання.

Студент повинен знати:
- Держстандарти України щодо термінології елементів та видів друкованих видань;
- літературу з режисури та оформлення друкованих видань;
- етапи режисури і вимоги до первісного матеріалу, що складає зміст друкованого матеріалу;
- елементи архітектоніки видань, їх призначення, місце у структурі та способи застосування.

Студент повинен вміти:
- інтерпретувати інформацію відповідно до поставленого завдання;
- аналізувати текстовий та графічний матеріал і визначати параметри його зовнішньої форми, що відповідають необхідному типу видання;
- виділяти елементи архітектоніки друкованих видань;
- розташовувати елементи на титулі і внутрішніх сторінках;
- встановлювати взаємозв’язок елементів на сторінці та розвороті;
- створювати композиційно-графічну модель книги, газети, журналу.

Нормативний курс «Режисура та архітектоніка друкованого видання» відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, що вивчаються на факультетах і відділеннях вищих навчальних закладів освіти за спеціальністю «Видавнича справа та редагування» і є необхідним для отримання спеціальності редактора-видавця.

Предметом вивчення даного курсу є друковане видання з точки зору його графічної організації, а саме, елементи, що є складовою частиною друкованого твору і засоби, якими організовується подання інформації, виділення, акцентування, поступовий рух виданням. Книжкове, журнальне та газетне друковані видання в основі мають однакові принципи конструювання своєї зовнішньої форми. Однак є і відмінності: вони полягають не лише у кількості та розмірах самостійних текстових матеріалів, а й у способах їх подання у друкованих формах.

Процес режисури у видавничій справі – здійснення загального керівництва над організацією внутрішньої будови та художнім оформленням видання, поєднання всіх елементів у монолітну цілісність відповідно до концепції з гармонійно сполученими та узгоджено діючими частинами за допомогою графічних засобів.

Інтерпретація інформації підвищує вплив друкованого видання на читача. Це залежить від жанрового різноманіття, яке поліпшує сприйняття; зображального матеріалу, який привертає увагу і допомагає краще орієнтуватися в інформації; графічного оформлення, яке надає динаміку зображенням, текстам, заголовкам.

Архітектоніка поєднує змістовий, структурний і зображальний аспекти видання через систему рубрикації, змістові та конструктивні зв’язки, взаємовідносини текстового та зображального матеріалу, відображені у макеті видання.

Елементи друкованого видання, які складають його зовнішню форму, подібні в книзі, журналі та газеті, але мають свої особливості щодо оформлення у різних типах видань. Архітектонічні елементи є основою композиційно-графічної моделі друкованого видання.

Знання композиційних законів є необхідною умовою функціонування друкованого видання.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові