Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Завдання для самостійної роботи

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИСУРИ ПЕРІОДИЧНИХ ТА НЕПЕРІОДИЧНИХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ

1. Прокоментувати процес режисури книжкового видання на прикладі кількох перевидань одного автора і показати на прикладах (ксерокопії-додатки):
– графічне оформлення обкладинки (палітурки) та титулу;
– графічні характеристики тексту та зображення;
– композиція тексту та зображення;
– графічні параметри всіх елементів, їх цілісність;
– способи інтерпретації інформації;
– співвідношення тематики та формату;
– добір відповідних шрифтів, прикрас, засобів оформлення допоміжної інформації;
– розподіл і співвідношення між задрукованими частинами сторінки і білим простором;
– варіанти верстання, спуски, колонтитули, виділення всередині книг варіюванням шириною шпальти для основного та додаткового тексту, місце малюнків на полях, оформлення довідкових елементів (обов’язково ксерокси);
– подання зображень – композиція, вклейки, тип зображень тощо;
– декоративні елементи-покажчики, доповнення, сигнали про певний вид додаткового тексту;
– об’єднання елементів книги (титул, зміст, шмуцтитул) в єдине ціле: лінійками, рамками, шрифтами, відступами тощо.

2. Показати режисуру журнального видання на прикладі 2-3 видань (з вирізками або ксерокопіями):
– визначення цілісного обличчя – повторення основних елементів, обкладинка;
– тематична характеристика та індивідуальний підхід у поданні змісту;
– внутрішня структура;
– засоби емоційного впливу на читача;
– графіка елементів;
– засоби встановлення акценту окремого випуску і сукупності випусків за визначений період;
– довідкові елементи – колонтитули, продовження або закінчення матеріалу, автор, врізи, посилання тощо.

3. На прикладах (5-7 газет) з коментарем показати вираження режисури газети через:
– основну тематику і її графічні параметри;
– додаткову тематику;
– види довідково­інформаційних публікацій (приклади)
– внутрішня структура
– зовнішня структура
– жанрова характеристика
– засоби виділення
– способи подання допоміжної інформації та її види
– перша сторінка – які елементи (назва, логотип, анонси, блок коротких повідомлень, постійні рубрики, прогноз погоди, курс валют, акцент номера, матеріали з продовженням...), графіка шрифту, кольоровість

4. Проаналізувати журнали з точки зору застосування реклами:
• перша або остання сторінки;
• реклама розташована у нижній частині сторінки;
• блок на висоту сторінки;
• блок на 2/3 сторінки;
• одна реклама на сторінку в будь-якому місці;
• рекламна сторінка;
• всі види одночасно (на всю сторінку, блок, підвал, одинична).

5. Проаналізувати три газети з точки зору тематичної характеристики. Показати, який обсяг відводиться на основну, додаткову тематику, який, на Вашу думку, потрібний. Скільки місця повинна займати довідково­інформаційна частина?

ТЕМА 3. ВИРАЗНІСТЬ ІНТЕРПРЕТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Обрати факт, знайти його висвітлення у газетах або журналах (не менше 4). Вирізати і описати форми інтерпретації інформації. Створити власну інтерпретацію цього факту. Аналіз здійснити за схемою: опис факту, назва видання, сторінка, на якій розташований матеріал, місце на сторінці (намалювати схематично), обсяг, рубрикація, кількість слів заголовка і його зміст, кегль і проща відносно тексту і сусідніх заголовків. Пояснити значення засобів виділення. Виділити елементи, які надають акцент або змінюють, посилюють зміст.

2. Пояснити значення засобів виділення. Виділити елементи, які надають акцент або змінюють, посилюють зміст. Принести цікаві приклади акцентування в книзі, газеті, журналі. Знайти та зробити ксерокопії з книг декоративних елементів-покажчиків, сигналів про певний вид додаткового тексту.

3. Знайти в газетах і журналах різні форми інтерпретації інформації. Вирізати і згрупувати за видами. Показати інтерпретацію поєднанням матеріалів у добірки.

4. Показати приклади об’єднання елементів книги в єдине ціле: титул, зміст, рубрикація, шмуцтитул, колонтитули тощо. Зробити ксерокопії з книг способів верстання та виділення всередині книг – варіювання шириною шпальти для основного та додаткового тексту, місце малюнків на полях, оформлення довідкових елементів, змісту.

6. Знайти приклади незвичного оформлення, доповнення тексту нешрифтовими засобами.

7. Обрати тип друкованого видання і на прикладах показати способи інтерпретації інформації.

ТЕМА 4. АРХІТЕКТОНІКА ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ

1. Проаналізувати книжкове видання і показати основні характеристики шрифтових елементів.

2. На прикладі кількох номерів одного журналу продемонструвати взаємодію зображальних та текстових матеріалів.

3. Пояснити способи оформлення текстівок і їх взаємодію з зображенням в книжковому виданні.

4. Продемонструвати на конкретній газеті композиційні закони поєднання елементів видання.

5. Показати цілісність видання у повторенні графічних характеристик його елементів.

6. Дати приклади вдалої та невдалої ієрархії заголовків в журналі. Продемонструвати види і підпорядкованість заголовків.

7. В конкретному виданні виділити архітектонічні елементи та розписати їх графічні параметри, встановити функціональні залежності – сталі, разові та періодичні.

8. Обрати книжкове видання і охарактеризувати елементи архітектоніки:
 скільки шрифтів і їх накреслень і у яких випадках;
 застосування декоративних елементів: скільки видів і коли застосовуються
 система рубрикації:
 скільки щаблів, архітектонічні елементи та графічні ознаки кожного з них;
 відображення у змісті;
 склад колонтитулів і їх графічні параметри;
 спускові сторінки, палітурка, обкладинка

9. Виділити схеми розташування зображень у конкретному виданні.

10. Спускові, кінцеві сторінки – їх складові елементи, способи оформлення

ТЕМА 5. АРХІТЕКТОНІКА ГАЗЕТНОГО ВИДАННЯ

1. Вирізати з газет приклади композиційних варіантів оформлення тексту (основний та додатковий, добірки) та зображальної інформації.

2. На прикладах трьох газет показати способи оформлення і наявність елементів заголовної частини газети:
 відповідність назви змісту;
 відповідність графіки шрифтів і сполучення з іншими елементами видання;
 розмір заголовної частини відносно площі сторінки;
 перелічити елементи заголовної частини, їх розташування і композицію;
 кольоровість;
 супутні декоративні елементи;
 наявність логотипу;
 повторення елементів заголовної частини на інших сторінках видання.

3. На прикладах трьох газет показати наявність елементів першої сторінки:
 анонси, матеріали з продовженням – площа, розташування;
 акцент номера – площа, розташування;
 блоки коротких повідомлень;
 постійні рубрики;
 прогноз погоди, курси валют... інші постійні блоки;
 календарні відомості;
 постійні декоративні елементи;
 кількість матеріалів і їх обсяг.

4. З газет вирізати різновиди способів оформлення рубрик коротких повідомлень.
5. Проаналізувати рубрикаційне членування газети з позицій: періодичність, тематика, жанри, місце, символ, графічне оформлення, композиційні варіанти. Дати приклади з газет рубрики-публікації, рубрики-добірки, рубрики-сторінки – шапки.

6. Порівняти три газети з позицій:
 тематична характеристика;
 постійний заклик – девіз;
 постійні рубрики;
 приналежність;
 читацька адресація;
 періодичність;
 колонтитули – наявність елементів, оформлення, розташування;
 способи подання реклами.

7. Показати на прикладі конкретного періодичного видання його концепцію (напрямок, тип, графіку, організацію).

8. Проаналізувати газету (тижневу, щоденну) за визначений період (місяць-два) і показати, що є акцентом в кожному номері і як вони чергуються.

9. Знайти приклад якісно оформленої газети. Оцінити її за такими критеріями:
– архітектонічна організація;
– архітектоніка першої сторінки;
– застосування інфографіки;
– композиція зображень.

ТЕМА 6. АРХІТЕКТОНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖУРНАЛЬНОГО ВИДАННЯ

1. Проаналізувати журнал з позицій:
 формат, періодичність, обсяг, наклад;
 логотип;
 обкладинка, вихідні відомості;
 зміст і анонси;
 колонтитули;
 шрифти і кеглі – текстів, заголовків;
 рубрики – постійні або періодичні, оформлення;
 зображення – кількість на сторінку (розворот) і розміри – кількість матеріалів;
 декоративні елементи – кількість і призначення;
 оформлення сторінками або розворотами – цілісність;
 тематика і кількість матеріалів на сторінку – основних, додаткових, довідкових;
 виділення в тексті;
 реклама;
 особливість.

2. Вирізати способи оформлення заголовних компонентів і врізів в сучасних журналах різної спрямованості.

3. Обрати журнал. Виявити недоліки в його оформленні. З наявних текстових та зображальних матеріалів скласти власний зразок.

4. Проаналізувати журнали і знайти символи-покажчики, умовні позначення, декоративні елементи – символи.

5. Виявити показники обличчя журнального видання.

6. Знайти найкращий приклад журнального видання і найгірший – зробити власний приклад на основі існуючого.

ТЕМА 7. АРХІТЕКТОНІКА КНИГИ

1. Зробити альбом видів оформлення титулів, внутрішніх елементів книги, допоміжного апарату та обкладинки.

2. Виписати формати сучасних книг і показати на прикладах застосування кожного виду для різних типів видань.

3. Проаналізувати книгу з точки зору оформлення спускових сторінок, виділення та акцентування, рубрикації тексту, композиції тексту та зображень. Зробити ксерокопії – приклади способів оформлення титулу, спускових сторінок, акцентування, виділення в текстах, оформлення допоміжних елементів, змісту, рубрикації.

4. Проаналізувати книжкове видання з позицій:
 Побудова сторінки
 Постійні елементи
 Декоративні і зображальні елементи у просторі видання
 Виділення у тексті
 Заголовний комплекс., система рубрикації
 Титульні елементи
 Види декоративних елементів: заставки, віньєтки, картуші

ТЕМА 8. КОМПОЗИЦІЙНО-ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

1. Зробити альбом-добірку композиційних варіантів розташування тексту та зображень в газеті, журналі, книзі.

2. Спроектувати стандартний макет книги, газети, журналу.

3. Скласти опис рубрик в газеті за місяць.

4. Визначити особливості моделювання обраної вами газети.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові