Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Тематичний план

Башук А.І.

Тема 1. Техніки передачі і поширення інформації. – 2 год.

1. Функціонування комунікації в сучасному суспільстві.

2. Засоби масової комунікації, їх роль у сучасному інформаційному просторі.

3. Типологізація ЗМК за каналами передачі інформації:
• Друковані ЗМІ.
• Аудіовізуальні ЗМІ.
• Інформаційні установи та організації.
• Комп`ютерні мережі.

4. Інформаційно-психологічні впливи ЗМК на суспільство.

Тема 2. Зв`язкі з громадськістю та реклама у структурі ЗМК. - 4 год.

1. PR та реклама як галузі інформаційної діяльності:
• Визначення понять.
• Функції ПР та реклами.

2. Модель комунікації з точки зору ПР та реклами:
• Фактори формування процесу комунікації.
• Особливості породження комунікативних об’єктів.

3. PR, реклама та журналістика: основні відмінності.

4. Робота служб PR із ЗМК.
• Функції відповідального за зв’язки з громадськістю.
• Правила побудові відносин із ЗМК.

Тема 3. Кібержурналістика. – 2 год.

1. Комп`ютерні мас-медіа. Розвиток Інтернет-технологій:
• Електронна інформація агентств.
• Електронні версії газет і журналів.
• Розміри електронних видань.

2. Види та головні завдання електронних видань.

3. Дизайн інтернет-сторінок, його значення для авторитету електронного видання.

4. Інтернет як засіб інформаційного впливу на громадську думку.

Тема 4. Інтернет-PR. – 2 год.

1. Визначення поняття.

2. Основні стадії організації PR-кампінії:
• Розробка стратегії.
• Проведення PR-кампінії.
• Контроль ефективності.
• Аналіз результатів.

3. Роль Інтернету у політичній кампанії:
• Інтернет-проекти у передвиборчій боротьбі.
• Зовнішні впливи на суспільно-політичні Інтернет-видання.
• Інтернет як засіб реалізації політичного компромату.

4. Особливості Інтернет-PR.

Тема 5. Інтернет-реклама. – 2 год.

1 Інтернет як засіб просування товарів і послуг.
• Розміщення інформації в каталогах Інтернет-ресурсів.
• Реєстрація в пошукових системах.
• Організація рейтингу.
• Дошки об`яв та форуми .
• E-mail-маркетинг.
• Партнерські програми.
• Банерна реклама.

2. Особливості інтернет-реклами.

3. Політична та комерційна реклама.

Тема 6. Роль банера у системі Інтернет-проектів. – 4 год.

1. Банер як популярний носій рекламної інформації.

2. Формати банерної реклами:
• Micro Button / Macro Button (88 31/88 62).
• Sguare Banner # 1/Sguare Banner # 2 (125 125/100 100).
• Button # 2 (120 60).
• Vertical Banner (120 240).
• Full Banner (468 60).

3. Типи рекламних банерів:
• Java-банери.
• Flash- банери.
• HTML-зорієнтовані банери.

4. Критерії вибору типу рекламного банера:
• Критерії рекламодавця.
• Критерії споживача.

Тема 7. Мовні техніки впливу. – 2 год.

1. Рефреймінг і трансформація змісту:
• Реальність і міфи у системі комунікативного простору.
• Формування картини світу.

2. Механізми впливу на підсвідоме:
• Мільтон-модель.
• Психосемантичний вплив.
• Пошуки змісту: багатозначність та неоднозначність.
• Паралінгвістика.
• Використання метафор.

3. Пастки для свідомості:
• Техника розвіювання.
• Потрійна спіраль.
• Розрив шаблону.

4. Особливості аналізу листівок та радіо як комунікаційних каналів.

5. Маніпулятивна мова війни у сучасних мас-медіа.

Тема 8. Візуальна комунікація. – 2 год.

1. Передача інформації візуальними каналами.

2.. Особливості сприйняття візуальної комунікації. Графіка та живопис.

3. Візуальні одиниці.

4. Закономірності візуальної організації мас-медійного простору.

5. Візуальні війни:
• Друковані мас-медіа.
• Телебачення.

Тема 9. Графічні стандарти комп’ютерної мережі. – 2 год.

1. Графічний редактор PAINT:
• Створення зображень.
• Редагування, перегляд.
• Робота з текстом.

2. Інші дизайнерські програми:
• Adobe Photoshop.
• Picture Publisher.
• 3D Studio MAX та ін.

3. Збереження зображень на інформаційних носіях:
• Формат GIF.
• Формат JPEG та ін.

4. Створення банера:
• Використання Adobe Photoshop для організації послідовності кадрів.
• Їх збір у Ulead Gif Animator

Тема 10. PR-війни: можливості каналів комунікації – 2 год.

1. Знаково-символічна природа мас-медіа:
• Теле- і радіодискурс.
• Політичний дискурс.
• Тоталітарний дискурс.

2. Віртуалізація політики.

3. Інформаційно-комунікативна модель сучасного світу:
• Тероризм як інформаційний акт.
• 11 вересня 2001 р.
• Специфіка зовнішньополітичної комунікації після 11 вересня.

4. Військовий PR.
• Особливості висвітлення військових конфліктів у ЗМК.

Тема 11. Телебачення та кіно у системі соціально-політичних комунікацій. – 4 год.

1. Телебачення:
• Розважальні програми та їх західні аналоги.
• Прямий ефір у проведенні PR-кампаній.
• Політична реклама: технології впливу на глядача.
• Комерційна реклама: технології впливу на глядача.

2. Кіно:
• Знаки у кіно: ефективність використання.
• Монтаж, лексика, сюжет.
• Роль кінематографа у пропагандистській діяльності.
• Реклама та PR у кінопродукції.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові