Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Тематичний план

Тема 1-2. Прес-служба як інструмент реалізації РR.

Визначення РR. Функції відділу зв’язків з громадськістю. Повноваження відділу зв’язків з громадськістю. Поширення інформації. Завоювання аудиторії. Спілкування з горомадськістю. Отримання зворотнього зв’язку. Структура відділу зв’язків з громадськістю.

Закон України про інформацію; Закон України про засоби масової інформації (пресу); Закон України про державну таємницю; Закон України про телебачення та радіомовлення; Закон України про інформаційні агентства; Закон України про авторські та суміжні права; Кодекс законів про працю в Україні.

Тема 3. Робота прес-служби.

Як обробляти інформацію. Структура типової прес-служби. Ідеологія роботи прес-служби. Форми реалізації діяльності прес-служби. Правила членів команди під час виступу. Типові функції прес-служби. Спеціальні заходи прес-служби.

Тема 4. Складники роботи прес-секретаря.

Прес-релізи. Підготовка інформаційних повідомлень і прес-релізів. Правила підготовки прес-реліза. Вимоги до прес-реліза.

Правила роботи з пресою. Повідомлення про майбутні заходи. Фотоматеріали. Інформаційні тексти про мас-медіа. Речництво. Написання промов.

Тема 5. Конференції і прийоми.

Прес-конференції. Присутність журналістів на міроприємствах. Оцінка діяльності преси. Програмні виступи в газетах. Мала преса. Брифінги для преси. Редакційні колегії. Підготовка матеріалів для радіопередач.

Тема 6. Маркетинг і менеджмент виборчої кампанії.

Формування команди. Розроблення стратегії виборчої кампанії. Формування позитивного іміджу кандидата. Формування негативного іміджу конкурентам.

Тема 7. Засоби політичної комунікації.

Кабельне телебачення. Відеомагнітофон. Телеконференції. Ефірне телебачення тощо.

Основні види рекламних роликів: “упізнавання-нагадування”, “провідна ідея”, “стисла розповідь”, “грунтовна розповідь”.

Тема 8. Визначення, класифікація та приклади інформаційних центрів.

Визначення інформаційного центру. Класифікація інформаційних центрів. Приклади інформаційних центрів: 1.Оперативні відділи. 2.Інформаційно-аналітичні центри. 3.Центри інформації та банки даних. 4.Інформаційні агентства.

Тема 9. Висвітлення подій інформагентствами.

Інформація у форматі замітки. Класифікація соціально значущої інформації. Елементи замітки. Види заміток. Лід. Сублід. Бекграунд. Джерела: прямі, непрямі, ідентифіковані, неідентифіковані. Перевернута піраміда.

Тема 10. Роль інформаційних агентств у міжнародному обміні інформацією.

Міжнародне співробітництво інформаційних агентств. Діяльність регіональних, субрегіональних та регіональних асоціацій інформаційних агентств. Інформаційний обмін країн-учасниць СНД.

Діяльність агентства “Інтерфакс-Україна” в інформаційному просторі України. Історія створення агентства. Напрямки діяльності та класифікація інформаційних продуктів агентства. Організаційна структура діяльності агентства.

Тема 11. Порівняльний аналіз функціонування національних, регіональних та світових інформаційних агентств.

Організація та напрямки роботи світового інформаційного агентства (на прикладі діяльності “Рейтер”. Особливості функціонування регіонального інформаційного агентства (на прикладі діяльності “Балтійські служби новин”). Оцінка ефективності функціонування агентств на території України.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові