Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Тематичний план практичних занять

Тема 1. Державне управління охороною праці.

1. Суть, завдання та функції управління охороною праці. Поняття охорони праці.

2. Основні законодавчі акти України про охорону праці. Державна політика в галузі охорони праці.

3. Основні положення Закону України «Про охорону праці» (1992), Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"» (вiд 21.11.2002 № 229-IV).

4. Гарантії прав на охорону праці. Охорона праці жінок. Охорона праці неповнолітніх.

5. Державні нормативні акти про охорону праці.

6. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

7. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці.

8. Державне управління охороною праці. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція та повноваження.

9. Система управління охороною праці. Навчання та інструктажі з питань охорони праці.

10. Державний, профспілковий і громадський контроль за охороною праці.

Тема 2. Організація охорони праці на виробництві.

1. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Служба охорони праці на підприємстві. Комісія з питань охорони праці підприємства.

3. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій.

4. Навчання з питань охорони праці.

5. Фінансування охорони праці.

6. Трудовий договор. Соціальне страхування. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді.

7. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Інформація та звітність про стан охорони праці.

8. Добровільні об'єднання громадян, працівників і спеціалістів з охорони праці.

9. Економічне стимулювання охорони праці.

10. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці.

Тема 3. Основи безпеки та охорона праці в галузі.

1. Гарантії свободи слова та доступ до інформації. Конституція України (ст.15 – про цензуру, ст.34 - право на інформацію). Європейська конвенція з прав людини (ст.10 – право на свободу слова та інформації). Закон України “Про видавничу справу” (ст.19 – про втручання в діяльність видавців та цензуру).

2. Чинне законодавство про діяльність журналіста. Закон України “Про інформацію”. Закон України “Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні”.

3. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію. Права та обов’язки журналіста. Захист і охорона журналіста при виконанні службових обов’язків. Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст.171 Кримінального Кодексу України).

4. Соціальний захист та трудові відносини журналіста. Закон України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” (заробітна плата, охорона праці, пенсійне забезпечення).

5. Законодавство України про авторське право. Закон України “Про авторське право та суміжні права”. Об’єкти охорони авторського права. Охорона авторських прав.

6. Права та обов’язки студентів під час навчання в КНУ. Закон України “Про освіту”, “Статут КНУ”, Правила внутрішнього трудового розпорядку КНУ. Колективний договір (Київського національного університету імені Тараса Шевченка) від 17 грудня 2003 року (розділ 3. Охорона праці; Додаток до колективного договору №3 – “Угода з охорони праці”; Додаток до колективного договору №4 – “Угода по студентах та аспірантах”).

Тема 4. Безпечні та шкідливі умови праці.

1. Гігієна праці. Законодавство в галузі гігієни праці. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

2. Гігієнічна класифікація праці (оптимальні умови праці, допустимі умови праці, шкідливі умови праці, небезпечні умови праці).

3. Виробничі приміщення. Мікроклімат, забруднення повітря (шкідливі речовини: загальнотоксичні, подразнювальні, алергени, канцерогени, мутагенні та ін.), вентиляція, кондиціонування повітря, системи опалення, освітлення (природне, штучне), вібрація, шум (ультразвук, інфразвук та ін.), іонізуючі випромінення, електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону у виробничих приміщеннях. Заходи та засоби захисту.

4. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих приміщень.

Тема 5. Основи техніки безпеки (електробезпека, пожежна безпека).

1. Електробезпека. Електротравматизм. Види електротравм.

2. Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини.

3. Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини.

4. Пожежна безпека. Державний пожежний нагляд. Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.

5. Небезпеки, пов’язані з пожежами. Вибухонебезпечні речовини та суміші. Небезпечні продукти горіння. Вогнестійкість матеріалів.

6. Правила використовування вогнегасних засобів, протипожежного інвентарю і обладнання для пожежогасіння.

7. Правила евакуації людей із будівель та приміщень при пожежі.

Тема 6. Надання першої допомоги при нещасних випадках.

1. Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість, спокій.

2. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кістки, максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута чи джгута-закрутки.

3. Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила накладання пов'язок.

4. Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом "з рота в рот" чи "з рота в ніс". Непрямий (закритий) масаж серця.

5. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

6. Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв'язок.

7. Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин.

8. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.

9. Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах.

10. Перша допомога при потопленні.

Тема 7. Економічні аспекти охорони праці.

1. Економічні аспекти охорони праці в умовах ринкової економіки.

2. Основні витрати на поліпшення умов та охорони праці на підприємстві.

3. Методи оцінки соціальної та економічної ефективності заходів з удосконалення умов та охорони праці.

4. Економічне стимулювання поліпшення умов та охорони праці.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові