Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Питання для контролю

Перший модуль (теми 1 – 3):

1. Розкрийте зміст поняття “охорона праці”.

2. У чому полягає соціально-економічне значення охорони праці?

3. Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці.

4. Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль за охороною праці?

5. Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

6. Які гарантії надані в законодавчому порядку щодо прав громадян на охорону праці.

7. Перелічіть найважливіші надбання Закону України “Про охорону праці”.

8. Які види відповідальності існують за порушення законодавства про охорону праці?

9. Назвіть завдання охорони праці.

10. Перелічіть основні положення Закону України “Про охорону праці”.

11. Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

12. Назвіть основні гарантії прав громадян на охорону праці.

13. Назвіть основні форми стимулювання охорони праці.

14. Які нормативні акти про охорону праці діють у межах підприємства?

15. Як здійснюється навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу та в процесі роботи?

16. Як здійснюється навчання з питань охорони праці у закладах освіти?

17. Який порядок допуску працівників до роботи?

18. Які органи мають право здійснювати державний нагляд за охороною праці?

19. Які основні повноваження та права мають органи державного нагляду за охороною праці?

20. Які нормативні акти про охорону праці діють в межах підприємства?

21. Стан виробничого та невиробничого травматизму в Україні.

22. Дайте визначення поняття “охорона праці”.

23. Яка основна мета охорони праці?

24. Дайте визначення поняття “шкідливий виробничий чинник”.

25. Дайте визначення поняття “небезпечний виробничий чинник”.

26. Дайте визначення поняття “виробнича травма”.

27. Дайте визначення поняття “нещасний випадок на виробництві”.

28. Дайте визначення поняття “професійне захворювання”.

29. Перелічіть основні принципи соціального страхування від нещасного випадку.

30. Які функції здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків?

31. Які основні послуги та виплати здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків?

32. Які заходи, спрямовані на запобігання нещасних випадків, здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків?

33. Яка мета діяльності служби страхових експертів?

34. Які права мають страхові експерти?

35. Дайте визначення поняття “інструкція з охорони праці”.

36. Назвіть основні напрямки міжнародного співробітництва у галузі охорони праці.

37. Назвіть обов’язки власника підприємства в галузі охорони праці.

38. Назвіть обов’язки працівника щодо виконання нормативних актів про охорону праці.

39. Назвіть основні види інструктажів.

40. Який існує порядок проведення вступного інструктажу?

41. Який існує порядок проведення первинного інструктажу?

42. Який існує порядок проведення повторного інструктажу?

43. Який існує порядок проведення позапланового інструктажу?

44. Який існує порядок проведення цільового інструктажу?

45. Порядок проведення інструктажів для студентів (учнів).

46. Наведіть перелік питань первинного інструктажу для працівників.

47. Наведіть перелік питань вступного інструктажу для студентів.

48. Як регулюються питання охорони праці в трудовій угоді?

49. Права та обов’язки журналіста.

50. Відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

51. Які закони України визначають і регулюють діяльність журналіста?

52. Розкрийте суть поняття “гігієна праці”.

53. Охарактеризуйте шкідливі виробничі фактори.

54. Які небезпечні та шкідливі фактори постають під час роботи на комп’ютері?

55. Назвіть та охарактеризуйте санітарно-гігієнічні заходи щодо охорони праці.

56. Для чого необхідна і як здійснюється гігієнічна класифікація праці?

57. Перелічіть основні заходи та засоби захисту працюючих від шкідливих речовин.

58. Перелічіть основні вимоги до виробничих приміщень.

59. Перелічіть основні вимоги до вентиляції виробничих приміщень.

60. Перелічіть основні вимоги до освітлення виробничих приміщень.

Другий модуль (теми 4 – 7):

1. Яким загальним вимогам безпеки повинно відповідати виробниче устаткування?

2. Які основні причини електротравматизму на виробництві?

3. Які розрізняють види дії електричного струму на організм людини?

4. На які види поділяються електричні травми і що є характерним для кожної з них?

5. Які чинники впливають на наслідки ураження електричним струмом?

6. Що таке статична електрика, як вона виникає та в чому полягає її небезпека?

7. Перелічіть основні причини пожеж і дайте їм коротку характеристику.

8. Перелічіть і схарактеризуйте небезпечні та шкідливі чинники, пов’язані з пожежами.

9. Що являє собою система запобігання пожежі?

10. Як здійснюється евакуація людей із приміщень та будівель? Які виходи вважаються евакуаційними?

11. Перелічіть основні вимоги до евакуаційних виходів.

12. Які існують способи припинення горіння речовини?

13. Які існують типи вогнегасників і в чому особливість їх застосування?

14. Які органи здійснюють державний пожежний нагляд, які їх функції та права?

15. Порядок надання першої допомоги при кровотечі.

16. Порядок надання першої допомоги при переломі кісток.

17. Порядок надання першої допомоги постраждалим від пожежі.

18. Порядок надання першої допомоги при втраті свідомості.

19. Порядок транспортування потерпілого.

20. В чому полягає економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання?

21. Визначте вплив заходів з поліпшення умов та охорони праці га соціальні та економічні результати виробництва.

22. Назвіть основні принципи економічного стимулювання охорони праці на виробництві.

23. Які існують джерела фінансування заходів з поліпшення умов праці?


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові