Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

1. Конституція України.

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН).

3. Декларація “Про захист журналістів у ситуаціях конфлікту і напруженості” (прийнята 3 травня 1996 р. на 98-й сесії Комітету міністрів Ради Європи).

4. Конвенція про захист прав людини та основних свобод (Європейська конвенція з прав людини), прийнята 20 березня 1952 року Радою Європи.

5. Закон України “Про охорону праці”.

6. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"».

7. Закон України “Про колективні договори і угоди”.

8. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

9. Закон України “Про пожежну безпеку”.

10. Закон України “Про охорону здоров’я”.

11. Закон України “Про відпустки”.

12. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

13. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану”.

14. Закон України “Про видавничу справу”.

15. Закон України “Про інформацію”.

16. Закон України “Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні”.

17. Закон України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”.

18. Закон України “Про авторське право та суміжні права”.

19. Закон України “Про освіту”.

20. Кодекс законів про працю України.

21. Кримінальний Кодекс України.

22. Колективний договір Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 17 грудня 2003 року.

23. Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці” від 17 лютого 1999 року N 27 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 квітня 1999 р. N 248/3541).

24. Васильчук М.В., Вінокурова Л.Е., Тесленко М.Я. Основи охорони праці. – К.: Просвіта, 1997.

25. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2002.

26. Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2001.

27. Керб Л.П. Основи охорони праці. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К., 2001.

28. Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000.

29. Кутиркін А.М., Лук’янченко Н.Д. Економіка охорони праці. – Донецьк, 1996.

30. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів поліпшення умов і охорони праці. – К.: Основа, 1999.

31. Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: Укрархбудінформ, 1995.

32. Правовий посібник для журналістів. – Чернігів, 2003.

33. Рожков А.П. Пожежна безпека. Навчальний посібник. – К.: Пожінформтехніка, 1999.

34. Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. – К., 1997.

Додаткова література:

1. Статут КНУ.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку КНУ.

3. Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Корольченко А.Я. и др. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. – М.: Химия, 1987.

4. Вакуленко В. Законодавство України про працю (Зб. нормативних актів). – К.: Істина, 1999.

5. Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. МОЗ України. – К., 1998.

6. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. – К.: Основа, 1998.

7. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. – Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2001.

8. Правове регулювання діяльності журналістів в Україні. – К.: Факт, 2000.

9. Спільні рекомендації державних органів профспілок щодо змісту розділу “Охорона праці” у колективному договорі (угоді, трудовому договорі) //Охорона праці, 1994, №6.

10. “Типове положення про службу охорони праці”. Наказ Державного Комітету України по нагляду за охороною праці від 3.08.1993 р. №73, Зареестров. в Мінюсті України 30.09.1993 р. за №140. // В. Вакуленко. Законодавство Украйни про працю (Збірник нормативних актів). Книга 3. – К.: Істина, 1999.

11. “Типове положення про службу пожежної безпеки” (Затв. Наказом МВС України від 12.04.1995 р. за №118/654) // Закон і бізнес, 1995, №30.

12. “Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства” – Наказ Державного Комітету України по нагляду за охороною праці від 3.08.1993 р. №72 (зар. В Мінюсті України 30.09.1993 р. №141). // Охорона праці, 1994, №1.

13. Сулла М.Б. Охрана труда: Пособие для студентов. – М.: Просвещение, 1989.

14. Терновой Н.К., Соловьев А.Е. Все решают секунды: первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях. – К., 1989.

15. Чижевский И.М., Куликов Г.Б., Сидорин Ю.А. Охрана труда в полиграфии. – М.: Книга, 1988.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові