Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література /3 курс, ІІ семестр/

До теми 1 – 11:

1. Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. – М., 1991.

2. Беглов С.И. Внешнеполитическая пропаганда. Очерк теории и практики. – М., 1984.

3. Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности. – М., 1986.

4. Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение. Новые средства массовой информации – их аудитория, техника, бизнес, политика. – Тбилиси, 1989.

5. Ворошилов В.В. Журналистика. – СПб., 2000.

6. Гассер Г.П., Моду А. Защита журналистов в опасных командировках. Международное гуманитарное право и деятельность журналистов. – М., 1994.

7. Даниленко С.І., Петрів Т.І. Робота власного та спеціального кореспондентів за кордоном. – К., 1999.

8. Деннис Э., Меррилл Дж. Беседы о масс-медиа. – М., 1997.

9. Ермишина Е.В. Международный обмен информацией: правовые аспекты. – М., 1988.

10. Журналистика западноевропейских стран. – Л., 1990.

11. Журналистика социалистических стран. – Л., 1989.

12. Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии. – 1993.

13. Законы и практика СМИ в одиннадцати демократиях мира (сравнительный анализ). – М., 1996.

14. Зарубежная печать: Краткий справочник / Под ред. С.А.Лосева. – М., 1986.

15. Іванов В.Ф. Законодавство про засоби масової інформації: український та зарубіжний досвід. – К., 1999.

16. Іванов В.Ф., Чиж І.С. Журналістські права та обов’язки у світлі Європейської конвенції з прав людини. – К., 1999.

17. Кашлев Ю.Б. Информационный взрыв: международный аспект. – М., 1988.

18. Ламбент Эдумунд Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе в журналистской профессии. – М., 1988.

19. Мащенко І.Г. Глобальне телебачення. – К., 1992.

20. Мащенко І.Г. Горизонти всесвітнього телебачення. – К., 1991.

21. Мелещенко О.К. Комп’ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір. – К., 1998.

22. Мелещенко О.К. Паперові та електронні інформаційні моделі. – К., 1995.

23. Москаленко А.З. Підготовка та перепідготовка журналістів у країнах Центральної Європи та Співдружності незалежних держав: Проект програми (У рамках семінару “Вільна преса в демократичній державі”): Європейська Академія Берліна. – Берлін, 1995.

24. Москаленко А.З. Проблеми розвитку масової комунікації на сучасному етапі // Вісник Київ. ун-ту: Сер.Журналістика. – Вип.2. – К., 1995. – С.3-25.

25. Москаленко А.З. Ера інформації й демократичне суспільство // Вісник Київ. ун-ту: Сер.Журналістика. – Вип.3. – К., 1995. – С.3-16.

26. Москаленко А.З. Вступ до журналістики. – К., 1997.

27. Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф., Вергун В.А. Масова комунікація. – К., 1997.

28. Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф. Основи масово-інформаційної діяльності. – К., 1999.

29. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. – К., 1996.

30. Печать зарубежных стран (Западная Европа, Америка, Австралия). – М., 1962.

31. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 1995.

32. Сиберт Ф., Петерсон Т., Шрамм У. Четыре теории печати. – М., 1996.

33. Слісаренко І.Ю. Мас-медіа і міжнародні процеси. – К., 1999.

34. Українська журналістика: Вчора, сьогодні, завтра: Історико-теоретичний нарис. – Вип.І. – К., 1996.

35. Українська журналістика: Вчора, сьогодні, завтра: Історико-теоретичний нарис. – Вип.ІІ. – К., 1997.

36. Українська журналістика: Вчора, сьогодні, завтра: Історико-теоретичний нарис. – Вип.ІІІ. – К., 1998.

37. Українська журналістика в контексті світової. – Вип. І. – К., 1997.

38. Українська журналістика в контексті світової. – Вип. ІІ. – К., 1998.

39. Українська журналістика в контексті світової. – Вип. ІІІ. – К., 1999.

40. Ученова В.В. Беседы о журналистике. – М., 1985.

41. Черняков Б.І. Фотографія в журналістиці: від винайдення до початку ХХ століття. – К., 1999.

42. Черняков Б.І. Розвиток технологій ілюстрування творів в ранній зображальній журналістиці. – К., 1999.

43. Энтин В. Правовое регулирование деятельности прессы за рубежом: (Обзор законодательных документов). – Вып.№1. – М., 1992.

До теми 12 – 13:

1. Беглов С.И. Внешнеполитическая пропаганда. Очерк теории и практики. – М., 1984.

2. Беглов С.И. Монополии слова. – М., 1972.

3. Беглов С.И. Империя меняет адрес. Британская печать на рубеже тысячелетий. – М., 1997.

4. Белявский В.С. Британская пресса 70-х-80-х гг. о политической активности тред-юнионов // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10: Журналистика. – 1986. – №1.

5. Власов Ю.М. Взаимоотношения буржуазного государства и журналстики в США и Великобритании в 1986 г. // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10: Журналистика. – 1987. – №5.

6. Власов Ю.М. Взаимоотношения буржуазного государства и журналистики в США и Великобритании в 1988 г. // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10: Журналистика. – 1989. – №6.

7. Власов Ю.М. Буржуазная журналистика Великобритании // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10: Журналистика. – 1986. – №4.

8. Власов Ю.М. Буржуазная журналистика Великобритании // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10: Журналистика. – 1987. – №4.

9. Власов Ю.М. Взаимоотношения буржуазного государства и журналистики в США и Великобритании // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10: Журналистика. – 1989. – №1.

10. Власов Ю.М. Буржуазная журналистика Великобритании // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10: Журналистика. – 1989. – №4.

11. Голованова Г.А., Маринко И.В. Транснациональная корпорация Руперта Мэрдока // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10: Журналистика. – 1987. – №1.

12. Журналистика западноевропейских стран. – Л., 1990.

13. Зарубежная печать: Краткий справочник / Под ред. С.А.Лосева. – М., 1986. 14. Маевский Сраженья мирных дней. – М., 1975. 15. Матвеев В.А. Империя Флит-стрит. – М., 1961. 16. Телень Э. Как готовят профессионалов // Журналист. – 1985. – №10. – С.60-61.

17. Энтин В. Правовое регулирование деятельности прессы за рубежом: (Обзор законодательных документов). – Вып.№1. – М., 1992.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові