Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Питання для самостійної роботи

1. Визначення поняття “журналістика”. Його становлення і наповнення відповідно до соціально-економічного розвитку суспільства.

2. Виникнення журналі стики в різних регіонах світу.

3. Зародження й становлення фотожурналістики, радіомовлення та телебачення.

4. Журналістика в системі соціальних інститутів.

5. Право громадян на інформацію - найістотніша ознака демократії та гласності суспільства.

6. Масова інформація як специфічна форма громадсько-політичної та організаційної діяльності.

7. Історичні та соціально-економічні причини національного відродження.

8. Вплив демократичної преси на формування національної свідомості..

9. Проблема інформаційного неоімперіалізму в Україні.

10. Преса і відстоювання національних інтересів держави.

11. Вплив ринкових відносин на розвиток та діяльність вітчизняних ЗМІ.

12. Українське законодавство в галузі преси щодо функціонування журналістики в нових економічних умовах.

13. Комерційна реклама й журналістика.

14. Економічна взаємодія держави й преси на сучасному етапі.

15. Економічна діяльність місцевої, регіональної та центральної преси.

16. Питання самоокупності та самофінансування.

17. Проблема виживання в умовах економічної нестабільності в державі.

18. Міжнародні документи, що закріплюють свободу преси та журналістської діяльності.

19. Інформація, свобода преси і цензура в контексті світової преси.

20. Умови й шляхи здійснення свободи журналістської діяльності.

21. Конституційно-юридичні форми фіксації, економічні умови реалізації свободи журналістики.

22. Питання соціального захисту журналістів у вітчизняному законодавстві про пресу.

23. Європейська Конвенція з Основних Прав і Свобод Людини та Україна.

24. Законодавство України в галузі телебачення та радіомовлення.

25. Становлення авторського права в журналістиці.

26. Питання вдосконалення державного управління інформаційною сферою на сучасному етапі в Україні.

27. Законодавство України щодо захисту честі, гідності та ділової репутації громадян та організацій.

28. Соціологічні дослідження в журналістиці.

29. Культурно-рекреативні функції журналістики.

30. Безпосередньо організаційні функції журналі стики.

31. Соціальні функції журналістики.

32. Завдання преси у виховання політичної культури аудиторії.

33. Сучасна реклама в ЗМІ.

34. Актуалізація принципу гуманізму на сучасному етапі розвитку демократичного суспільства.

35. Правдивість та об'єктивність ЗМІ.

36. Діалектична єдність і форми взаємодії сучасних принципів журналістики.

37. Питання регулювання порушень етичних норм журналістики. 38. Дієвість журналістики та шляхи її підвищення.

39. Форми та методи діяльності редакційних колективів за підвищення дієвості своїх публікацій.

40. Чинники підвищення ефективності журналістики.

41. Проблема ефективності, її складові компоненти.

42. Характер критичних виступів у сучасній пресі.

43. Проблема дієвості позитивних виступів у ЗМІ.

44. Закономірності формування системи ЗМІ.

45. Система ЗМІ у загальному масово-інформаційному потоці.

46. Основне призначення системи ЗМІ в суспільстві.

47. Радіожурналістика в системі ЗМІ.

48. Телебачення в системі ЗМІ.

49. Кадровий потенціал системи ЗМІ.

50. Розвиток системи ЗМІ в Україні.

51. Соціальна природа журналістської творчості.

52. Особливості творчого процесу: спостереження й нагромадження фактів як основи твору, їх добір і дослідження, формування твору, вибір жанру, виклад, мистецтво писати, особливості мови й стилю викладу.

53. Форми й методи вивчення життя: журналістське дослідження, журналіст міняє професію, журналіст-репортер.

54. Досвід українських та зарубіжних публіцистів.

55. Преса і процеси демократизації та гласності в суспільстві.

56. Становлення нових соціальних і професійних орієнтирів журналістів України.

57. Політика. Преса. Влада.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові