Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Питання для контролю

1. Основні тенденції розвитку сучасної вітчизняної журналістики.

2. Функції артикуляції, соціалізації, критики та контролю.

3. Специфічні риси і складові майстерності професії журналіста.

4. Суспільство і соціальна інформація.

5. Журналістика думки, власного погляду на проблеми і “нова” журналістика.

6. Критерії ефективності журналістики.

7. Організація діяльності друкованих ЗМІ.

8. Радіожурналістика в системі ЗМІ.

9. Професійна якість журналіста.

10. Свобода преси у контексті історичного розвитку журналістики.

11. Деклараційна, педагогічна і адвокатська журналістика.

12. Поняття інформації.

13. Сучасні тенденції розвитку вітчизняної преси.

14. Права та обов'язки журналістів відповідно до Закону України “Про пресу”.

15. Закон України "Про інформацію".

16. Результативність журналістської діяльності.

17. Форма власності у сфері журналістської діяльності.

18. Журналістика як система засобів масової інформації.

19. Структура Інформаційної діяльності. Види передачі інформації в журналістиці.

20. Гуманізм як принцип журналістської діяльності.

21. Виникнення і становлення української журналістики.

22. Основні положення Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) України”.

23. Економічні аспекти права на комунікацію.

24. Джерела формування української журналістики.

25. Соціальна відповідальність і професійна компетентність журналіста.

26. Галузі, види, джерела інформації та режим доступу до неї.

27. Тенденції сучасних ЗМІ (монополізація, інтернаціоналізація, уніфікація, комерціалізація).

28. Дієвість і ефективність як різні типи результативності діяльності журналістики.

29. Етичні принципи засобів масової інформації.

30. Зміст поняття “журналістика”.

31. Європейська конвенція з прав людини (1950р.).

32. Етика як система моральних і творчих принципів журналістської діяльності. 33. Функції кореляції і реклами.

34. Специфічні особливості різних засобів масової інформації.

35. Роль тексту у підвищенні ефективності ЗМІ.

36. Взаємодія політики, преси та влади на сучасному етапі.

37. Форми власності в сфері журналістської діяльності.

38. Журналістика в системі сучасних інститутів.

39. Поняття інформації як складової частини суспільних обов'язків і взаємодій.

40. Преса і проблеми національного відродження.

41. Закон “Про друковані засоби масової інформації (пресу) України”.

42. Свобода слова і влада в Україні.

43. Принципи журналістики.

44. Закон України “Про інформацію”.

45. Журналістика в системі соціальних інститутів.

46. Проблеми розуміння і реалізації свободи преси та журналістської діяльності.

47. Початок інформаційних обмінів у людському суспільстві. Усні і писемні форми інформації.

48. Журналістика і соціальні інститути суспільства.

49. Право громадян на інформацію – найістотніша ознака демократії.

50. Пражурналістські явища. Умови і чинники їх появи та зникнення.

51. Соціальні фактори, що впливають на розвиток ЗМІ.

52. Сучасні теорії свободи преси та журналістської діяльності.

53. Юридичні аспекти права на комунікацію.

54. Законодавча база преси.

55. Засоби масової інформації: демократія та захист прав людини.

56. Система принципів сучасної журналістики.

57. Історичні закономірності виникнення і розвитку журналістики.

58. Журналістика інтерпретації і точна журналістика.

59. Міжнародні кодекси професійної етики журналістів.

60. Правові основи функціонування журналістики.

61. Дієвість журналістики і шляхи її підвищення.

62. Функції обслуговування і розважання.

63. Визначення поняття “Засоби масової інформації”.

64. Сутність гуманістичної позиції журналістики.

65. Преса і вибори.

66. Журналістика у системі економічних відносин суспільства.

67. Політичні та соціальні причини щодо зародження та становлення української преси.

68. Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності.

69. Пошукова журналістика і журналістика розслідування.

70. Природні здібності, знання і майстерність журналіста.

71. Проблеми мас-медіа.

72. Поняття дієвості і ефективності журналістської діяльності.

73. Основні норми професійної етики журналіста.

74. Актуалізація на сучасному етапі розвитку суспільства, принципів гуманізму, народності, правдивості журналістики.

75. Дієвість як результат безпосереднього організаційного впливу на різні соціальні інститути і посадових осіб.

76. Характеристика основних видів інформаційної діяльності.

77. Нові аспекти змісту і форми радіомовлення.

78. Конкуренція в межах сучасної системи ЗМІ.

79. Своєрідність літературної праці в журналістиці.

80. Вплив економічної і політичної свободи на пресу.

81. Телебачення в системі засобів масової інформації.

82. Розважальна і спеціальна журналістика.

83. Журналістика сучасного періоду.

84. Основні види інформаційної діяльності.

85. Журналістика як галузь творчої діяльності.

86. Поняття “свободи преси” і “четверта влада” як відображення спеціального становища журналістики у суспільстві (сучасні світові концепції).

87. Функції журналістики.

88. Характеристика критеріїв цінності інформації.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові