Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Список літератури

1. "Спеціальність", 1998. - С. 64 - 71.

2. “Четверта колона”. Свобода та залежність мас-медіа є Україні // Укл.: В.Піховшек, О.Чекмишев, В.Ганжа. – К.: Агентство “Україна”, 1997. – №24. – С.57-68.

3. Авраамов Д.С. Профессиональная этіка журналиста. – М, 1991.

4. Бабенко В. Троянський кінь знову у дії: деякі аспекти розвитку та захисту інформаційного простору // Вісн. Київського ун-ту. Сер.: Журналістика. –1997. – Вип.4. – С.34-39.

5. Бебик В.М., Сидоренко О.І. Засоби масової інформації посткомуністичної України. – К.: Міжрегіон. акад. управління персоналом, 1996.

6. Богомолова Н.Н. Социатная психология печати, радио и телевидения.

7. Вибори-98 // Бюлетень українського медіа-клубу. – 1997. – №2.

8. Вільна преса в демократичній державі. —К.: ЦВП, 1995.

9. Владимов В. Комерційна журналістика як галузь інформаційного бізнесу. – Луганськ, 1995.

10. Геродот. История: у 9 кн. – М., 1888.

11. Гомер. Одіссея. – К. 1963.

12. Гутиря І.І. Економіка періодичного видання. – К.: ЦВП, 1998.

13. Європейська Конвенція з Основних Прав і Свобод Людини // Бюлетень Центру інформації та документації Ради Європи в Україні. – 1996. – №2. –С.2-55.

14. Животко А. Історія української преси. – Мюнхен, 1989-1990. – СЗ18-319.

15. Журналістика й проблема формування нової політичної еліти в посткомуністичних державах. – К.: ЦВП, 1996.

16. Закон України “Про авторське право і суміжні права” // Україна: інформація і свобода слова. – К.: Молодь, 1997. – С.168-191.

17. Закон України “Про вибори народних депутатів” //Урядовий кур’єр. – 1997, 25жовт.

18. Закон України “Про власність” // Україна: інформація і свобода слова. – К.: Молодь, 1997. – С.360-380.

19. Закон України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” // Урядовий кур’єр. – 1997, 3 лист.

20. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” // Україна: інформація і свобода слова. – К.: Молодь, 1997.– С.92-110.

21. Закон України “Про інформаційні агентства” // Україна: інформація і свобода слова. – К.: Молодь, 1997. – С. 139-152.

22. Закон України “Про інформацію” // Україна: інформація і свобода слова. – К.: Молодь, 1997. – С.58-78.

23. Закон України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” // Голос України. – 1997, 17 жовт.

24. Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” // Голос України. – 1997.

25. Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки” // Урядовий кур’єр. – 1997, 13лист.

26. Закон України “Про рекламу” // Україна: інформація і свобода слова. – К.: Молодь, 1997. – С. 153-167.

27. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” // Україна: інформація і свобода слова. – К: Молодь, 1997. – С. 111-139.

28. Законодавство та практика ЗШ. – К.: ЦВП, 1996.

29. Законодавство України про інформацію. – К.: Юрінкомінтер, 1998.

30. Законы и практика СМИ в Европе, Америке й Австралии: Артикль XIX. – М.: Права человека, 1996.

31. Засоби масової інформації і становлення національної армії України: 36. наук, праць. – К.: ЦВП, 1994.

32. Засоби масової інформації як форма бізнесу. — К.: РВЦ “Київ, ун-т”, 1992.

33. Здоровега В.Й. Вступ до журналістики. – Львів, 1994.

34. Здоровега В.Й. Науково-теоретичні основи функціонування журналістики в умовах розбудови суверенної демократичної України // Засоби масової інформації й утвердження державного суверенітету України. – Львів: Світ, 1993. – С.11-21.

35. Здоровега В.Й. Преса і влада // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 8-13.

36. Здоровега В.Й. Українська періодика у сучасному національному інформаційному просторі // Українська періодика: історія і сучасність. –Львів, 1995. – С. 11-18.

37. Іванов В. Ф. Законодавство і журналістика: становлення правової бази в Україні і світовий досвід, – К.: Школяр, 1997.

38. Іванов В. Ф. Теоретико-методологічні основи забезпечення змісту масової комунікації. – К, 1996.

39. Іванов В. Ф., Мелещенко О.К. Журналіст за комп’ютером. – К: ЦВП, 1998.

40. Іванов В. Ф., Мелещенко О.К. Комп’ютерні технології в засобах масової комунікації: сьогоднішнє і майбутнє: Навч. посібник. – К: РВЦ “Київ. ун-т”, 1997.

41. Іванов В.Ф. Законодавче забезпечення механізму доступу до інформації (зарубіжний досвід). – К.: Довіра, 1997.

42. Іванов В.Ф. Законодавче регулювання громадського телерадіомовлення: міжнародний досвід // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1998. – Вип. 6. – С. 5-8.

43. Іванов В.Ф. Засоби масової комунікації та їх зміст: теоретичний аспект проблеми // Вісн. Київ.ун-ту. Сер.: Журналістика, 1997. – Вип.4. – С.39-52.

44. Іванов В.Ф. Механізм доступу до інформації (зарубіжний досвід) // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика, 1997. – Вип. 5. – С. 23-34.

45. Іванов В.Ф. Соціологія і журналістика. – К, 1993.

46. Іванов В.Ф., Іванова Т.В. Контроль за діяльністю засобів масової комунікації: ознака авторитаризму чи необхідність // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1996. – Вип. 3. – С. 56-67.

47. ІвановВ.Ф., МелещенкоО.К., РізунВ.В. Основи комп’ютерної журналістики. Навч. посібник. – К: ІСДО, 1995.

48. ІІономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1993.

49. Інформація в глобальному вимірі: Тези міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 29-30 травня 1997. – К.: ЦВП, 1998.

50. Інформація у глобальному вимірі: 36. наук, праць / За заг. ред. А.Москаленка. – К.: ЦВП, 1998.

51. Кодекс професійної етики українського журналіста // Журналіст України. –1997. – №5-6. – С.5.

52. Конституція України. — К.: ВР України, 1996.

53. Королько В. Основи Паблік рілейшнз: Посібник. – К, 1997.

54. Крупський І.В. Українська національно-патріотична журналістика в країнах Європи: становлення, проблематика газетно-публіцистичних виступів // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1997. – Вип. 4. – С. 77-85.

55. Кузнецова О.Д. До проекту Кодексу етики журналіста України // Українська журналістика: історія і сучасність: Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 1997. – Вип. 20. – С. 21-25.

56. Кузнецова О.Д. Журналістська етика та етикет: основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень. – Львів: Світ, 1998.

57. Кузнецова О.Д. Журналістська етика та етикет: основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень. – Львів: Світ, 1998.

58. Кузнецова О.Д. Основи масової комунікації: Навч. посібн. – Львів: РВВ Львів. ун-ту, 1996.

59. Лизанчук В.В. Єдиний національний інформаційний простір України: реальність чи міф? // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1995. – С.120-125.

60. Лизанчук В.В. Українське державотворення і свобода слова // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1995. – Вип. 2. – С.26-43.

61. Лось Й.Д. Повернути у журналістику правдолюбство і моральний пафос // Засоби масової інформації й утвердження державного суверенітету України: Зб. матеріалів науково-практичної конференції. –Львів: Світ, 1993. – С. 32-40.

62. Лубкович І.М. Соціологія і журналістика. – Львів: Вища шк., 1997.

63. Людина в сфері гуманітарного пізнання. – К.: Український Центр духовної культури, 1998.

64. Малахов В.А. Етика. – К.: Либідь, 1996.

65. Масова комунікація: Підручник / Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф., Вергун Б.А. – К: Либідь, 1997.

66. Мащенко І. Вибори-98, телебачення і радіо // Телерадіовісник України. – 1997. – № 8. – С. 10-16.

67. Мелещенко О.К. Телекомунікаційна політика України // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1998. – Вип. 6. – С. 36-42.

68. Миронченко В.Я. Основи інформаційного радіомовлення. – К., 1996.

69. Моніторинг висвітлення засобами масової інформації парламентських виборів в Україні в березні 1998 р. Заключний звіт. – Європейський інститут засобів масової інформації, Європейська комісія, 1998.

70. Мораль й этика.— М.: Философ. общество, 1989.

71. Москаленко А. 3. Основні функції і принципи преси. – К.: РВЦ “Київ. унту”, 1998.

72. Москаленко А. 3. Сучасна українська преса: Навч. посібник. – К, 1999.

73. Москаленко А. 3. Теорія журналістики. – К.: Експрес-об’ява, 1998.

74. Москаленко А.3. Два кити: Журналістика як система засобів масової інформації. Журналістика перехідного періоду. – К.: Школяр, 1997.

75. Москаленко А.З. Вільна преса в демократичній державі. – Берлін, 1995.

76. Москаленко А.З. Вступ до журналістики. - К.: Школяр, 1997.

77. Москаленко А.З. Вступ до журналістики. – К.: Школяр, 1997.

78. Москаленко А.З. Комунікативна політологія. Новітні тенденції розвитку мас-медіа. – К.: Школяр, 1997.

79. Москаленко А.З. Комунікативна політологія. Новітні тенденції розвитку мас-медіа. – К.: Школяр, 1997. 80. Москаленко А.З. Основні функції і принципи преси. — К.: РВЦ "Київ. ун-т", 1998.

81. Москаленко А.З. Свобода печати: взгляд изнутри // Радуга – 1988. – № 8-10.

82. Москаленко А.З. Свобода преси – одна з основних цінностей демократії // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1997. – Вип. 5. – С. 3-11.

83. Москаленко А.З. Сучасна українська преса: Навч. посібник. – К, 1999.

84. Москаленко А.З. Сучасна українська преса: Навч. посібник. – К., 1999.

85. Москаленко А.З. Як стати журналістом. – К.: Фотовідеосервіс, 1996.

86. Нагорняк М.В. Проблеми формування інформаційного простору України // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1997. – Вип.5. – С.54-59.

87. Національна ідея та національна своєрідність у засобах масової інформації. Асиміляція чи інтеграція в багатонаціональні суспільства Центрально-Східної Європи. Історичний досвід та сучасні аспекти: Тези міжнародного “круглого столу”. Київ, 20-22 грудня 1996 р. – К.: Дослідн. Центр історії української преси, Міжн. Фонд “Відродження”, 1997.

88. Недопитанський М.І. Журналістський менеджмент. – К.: ЦВП, 1999.

89. Нові тенденції розвитку ЗМІ в посттоталітарний період: Матеріали міжнарод. конференції. – К.: ЦВП, 1999.

90. Подолян М.П. “Пошли мені святеє слово...” // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1997. – Вип.4. – С. 73-77.

91. Подолян М.П. Кроки до професіоналізму. – К.: ЦВП, 1998.

92. Подолян М.П. Першооснови журналістської творчості. – К.: ЦВП, 1998.

93. Подолян М.П. Публіцистика як система жанрів. – К.: ЦВП, 1998.

94. Постанова Верховної Ради України “Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по вивченню ситуації в телерадіоінформаційному просторі України” // Україна: інформація і свобода слова. – К.: Молодь, 1997. – С.509-513.

95. Почепцов Г. Имидж и выбори. Имидж политики, партии, президента. – К., 1997.

96. Почепцов Г. Имидж: от фараонов до президентов. – К, 1997.

97. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К., 1996.

98. Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. – К.: Юріяформ, 1992.

99. Прилюк Д.М. Теорія і практика журналістської творчості. – К., 1983.

100. Приступенко Т.О. Авторське право і журналістика // Вісн. Київ, унту. Сер.: Журналістика, 1997. – Вип. 5. – С. 18-23.

101. Приступенко Т.О. Авторське право і журналістика // Вісник КУ: Журналістика. -К., 1998.-Вип. 5.-С. 18-23.

102. Приступенко Т.О. Держава і засоби масової інформації в нових економічних умовах // Тези виступу на міжнар. наук. конф. "Відродження української державності: проблеми історії та культури". Одеса, 13-16 травня. - Одесса: Черноморье, 1999. - С. 132-133.

103. Приступенко Т.О. Держава і ЗМІ в нових економічних умовах // Відродження української державності: проблеми історії та культури. – Одеса: Черноморье, 1996. – С. 132-133.

104. Приступенко Т.О. Держава і преса – шляхи порозуміння // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. - 1997. ~ Вип. 4,. — С.15-26.

105. Приступенко Т.О. Держава і преса - шляхи порозуміння // Вісник КУ: Журналістика. - К., 1997. - Вип. 4. - С. 15 - 26.

106. Приступенко Т.О. Державна підтримка преси: порятунок чи пастка // Журналіст України. - 1997. - № 5 - 6. - С. 12 - 14.

107. Приступенко Т.О. Державна підтримка преси: порятунок чи пастка? //Журналіст України. – 1997. – № 5-6. – С. 12-24.

108. Приступенко Т.О. Деякі аспекти авторського права в діяльності засобів масової інформації // Українська періодика: історія і сучасність.

109. Приступенко Т.О. Деякі аспекти авторського права в діяльності ЗМІ // Українська періодика: історія і сучасність. -Львів, 1997. - С. 145-151.

110. Приступенко Т.О. Деякі аспекти державного регулювання інформаційної сфери на сучасному етапі в Україні // Нові тенденції розвитку ЗМІ в посттоталітарний період. - К.: ЦВП, 1999. - С. 42 - 51. ЇЖ.

111. Приступенко Т.О. Деякі аспекти економічного функціонування засобів масової інформації України на сучасному етапі // Українська періодика: Історія і сучасність. - Львів, 2002. - С. 422 - 432.

112. Приступенко Т.О. Деякі аспекти етичної діяльності вітчизняних журналістів під час виборчих баталій // Публіцистика і політика: Збірник наукових праць. - Випуск 2. - К., 2001. - С. 78 - 85.

113. Приступенко Т.О. Деякі аспекти міжнародної правової регламентації функціонування засобів масової інформації України // Сучасна політична культура та мас-медіа. К.: Фундація

114. Приступенко Т.О. Деякі аспекти міжнародно-правової регламентації функціонування ЗМІ України // Сучасна політична культура та мас-медіа.

115. Приступенко Т.О. Деякі аспекти мовної політики держави щодо функціонування інформаційного простору України // Актуальні проблеми журналістики: Збірник наукових праць. - Ужгород, 2001. - С. 199-205.

116. Приступенко Т.О. Деякі аспекти правового регулювання вітчизняної преси // Українська періодика: Історія і сучасність. - Львів, 2000. - С. 337-342.

117. Приступенко Т.О. Деякі аспекти правового регулювання діяльності вітчизняної преси // Українська періодика: історія і сучасність. - Львів. 199. -С. 384-392.

118. Приступенко Т.О. Деякі аспекти розвитку інформаційного простору України на сучасному етапі // Українська журналістика - 99. - К., 1999. - С.52-57.

119. Приступенко Т.О. Деякі аспекти свободи слова та інформаційної діяльності в Україні // Українське журналістикознавство. - 2000. - №1. - С. 37-40.

120. Приступенко Т.О. До проблеми соціального захисту журналістів України // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1996. – Вип. 3. – С. 44-55.

121. Приступенко Т.О. Закон про державну підтримку ЗМІ: міф чи реальність? // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури: Матер. наук.-теорет. конф., присвяченої 165-річчю університету (Гуманітарні науки. Ч.П). - К.: ВЦ "Київський університет", 1999. - С. 108 - 110.

122. Приступенко Т.О. Інформаційний простір України: яким йому бути? // Журналіст України. – 1996. – № 5-6. – С.8-9.

123. Приступенко Т.О. Кодекс етики українського журналіста // Сучасне та майбутнє журналістики в плюралістичному суспільстві. - К.: ЦВП, 1999. -С. 87-99.

124. Приступенко Т.О. Мовні аспекти у формуванні інформаційного простору України // слово і суспільство: 36. наук, праць. - К., 2000. - Ч.І. - С. 87 -99.

125. Приступенко Т.О. Мовні аспекти у формуванні інформаційного простору України // Українська мова і держава: Збірник. - К., 2001. - С. 47 - 57.

126. Приступенко Т.О. Мовні проблеми у формуванні мас-медійного простору України // Тези виступу на VI міжнар. Конгресі україністів. Одеса, 26 -29 серпня 1999. Історія: XIX століття. - Одеса, 1999. - 4.2. - С. 594-601.

127. Приступенко Т.О. Моральна шкода // Журналіст України. - 1999. - лютий. — С. 8 -10.

128. Приступенко Т.О. Новейшие тенденции развития свободьі прессьі // Современная журналистика: Учебник для студентов институтов й факультетов журналистики. — К.: Центр свободной прессьі, 1999.-С. 386-406.

129. Приступенко Т.О. Нові економічні умови функціонування засобів масової інформації України // Вільна преса в демократичній державі. – К.: ЦВП, 1995. – С. 42-45.

130. Приступенко Т.О. Питання мовної політики України на сучасному етапі // Стиль і текст. - 2000. - №1. - С. 5 - 15.

131. Приступенко Т.О. Пістолет на поясі і відповідний закон можуть захистити журналіста від свавілля можновладних структур та знахабнілої мафії // Журналіст України, 1995. – № 7-8.

132. Приступенко Т.О. Політико-психологічні аспекти сучасного інформаційного простору України // Роль ЗМІ в суспільно-культурному процесі в Україні. – К: ЦВП, 1995. – С. 10-12.

133. Приступенко Т.О. Права і свободи журналістів у контексті вітчизняного досвіду // Ділова Черкащина. - 2000. - 19 - 26 липня.

134. Приступенко Т.О. Право і журналістика // Вісник КУ: Журналістика. - К., 2000. -Вип. 8. - С. 49-53.

135. Приступенко Т.О. Право і журналістика // Новий день. - 1999. - 23, ЗО квітня, 7 травня.

136. Приступенко Т.О. Право і журналістика: Посібник для студентів Інституту журналістики. - К., 2000. - 36 с.

137. Приступенко Т.О. Правова регламентація конфліктних ситуацій у ЗМІ України на сучасному етапі // Національна ідея та національна своєрідність у ЗМІ. Асиміляція чи інтеграція в багатонаціональні суспільства Центрально-Східної Європи. Історичний досвід та сучасні аспекти. - К, 1997. - С. 14 - 17.

138. Приступенко Т.О. Правове регулювання діяльності ЗМІ України на сучасному етапі // Вісник КУ: Журналістика. - К., 1999. - Вип. 7. - С. 26 -29.

139. Приступенко Т.О. Правовий захист журналістів в Україні на сучасному етапі // Сучасна інформаційна політика. - К.: ЦВП, 1999. -- С. 74 -79. ЇЖ.

140. Приступенко Т.О. Правові засади діяльності мас-медіа на перехідному етапі // Меда навігатор. - №2. - грудень, 2001. - С. 10-12.

141. Приступенко Т.О. Правові засади функціонування сучасних засобів масової комунікації України: Монографія. - К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2000. - 250 с.

142. Приступенко Т.О. Правові основи діяльності ЗМІ. – К.: ЦВП, 1998.

143. Приступенко Т.О. Правові основи діяльності ЗМІ: Навч. посібник. К.: ЦВП, 1998.-35с.

144. Приступенко Т.О. Преса та проблеми врегулювання захисту честі та гідності // інформаційна сфера як духовне явище. - К.: ЦВП, 1999. - С. 46 -51. ЇЖ.

145. Приступенко Т.О. Преса України і свобода слова // Інформація у глобальному вимірі.-К.:ЦВП, 1998.-С. 11-16.

146. Приступенко Т.О. Принципи діяльності журналістів під час виборчих кампаній в Україні // Ех Рго ЕЕ88О: Збірник наукових праць. Випуск 3. -Д.: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2001. -С.351-358.

147. Приступенко Т.О. Свобода печати Украины: состояние й перспективи развития// Вечерняя Одесса. - 1997. - 5 июля.

148. Приступенко Т.О. Свобода печати Украины: состояние й перспективы розвитих // Вечерняя Одесса. – 1997, 5 черв.

149. Приступенко Т.О. Свобода преси: її розуміння та реалізація в країнах далекого і близького зарубіжжя // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1995. – Вип. 2. – С. 53-69.

150. Приступенко Т.О. Соціологічні дослідження в журналістиці // Зб. Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо. – К.: ВПЦ “Київ. ун-т”, 1992.

151. Приступенко Т.О. Становлення професійної етики журналіста України на сучасному етапі // ЗМІ і становлення національної армії України. – К.: ЦВП, 1994. – С. 107-109.

152. Приступенко Т.О. Сучасна реклама і журналістика // Журналістика, Преса. Телебачення. Радіо. – К.: ВПЦ "Київський університет", 1993. – №25. – С. 102-112.

153. Приступенко Т.О. Сучасне правове поле діяльності ЗМІ // Сучасна українська журналістика: поняттєвий апарат. - К., Школяр, 1997. - С. 38 -40.

154. Приступенко Т.О. Сучасні політичні та економічні умови діяльності журналістики України: Навч. посібник. - К., 1997. РВЦ "Київський університет". - 74с. ЇЖ.

155. Приступенко Т.О. Сучасні політичні та економічні умови діяльності журналістики України: Навч. посібн. – К.: РВЦ “Київ. ун-т”, 1997.

156. Приступенко Т.О. Тенденції розвитку свободи преси в Україні // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1993 (1994). – Вип.1. – С. 31-42.

157. Приступенко Т.О. Функціонування ЗМІ з точки зору правових засад діяльності преси // Роль ЗМІ в процесах державотворення. - К., 1998. - С. 19-20.

158. Приступенко Т.О. Функціонування ЗМІ з точки зору сучасного законодавства про пресу // Роль ЗМІ в процесах державотворення. – К: ЦВП, 1998. – С. 19-20.

159. Приступенко Т.О. Якщо беретесь за перо – подумайте про відповідальність // Журналіст України. – 1995. – №3-4.

160. Про рекомендації учасників парламентських слухань “Свобода слова в Україні: стан проблеми, перспективи”: Постанова Верховної Ради України від 25 квітня 1997 р. // Голос України. – 1997. – 14 травн.

161. Прохоров Е.П. Гуманистические ориентири журналистики // Вест. Моск. ун-та. Сер. Журналистика. – 1998. – №1. – С.3-22.

162. Прохорок Е.П. Введение к теорию журналистики. -М.: Изд-воМоск. ун-та, 1995.

163. Резолюція IX з’їзду Спілки журналістів України від 18 квітня 1997р. // Журналіст України. – 1997. – № 5-6. – С. 3-4.

164. Роль.мас-медіа у плюралістичному суспільстві: Матеріали міжнародн. Конференції /За заг. ред. А.З.Москаленка. – К.: ЦВП, 1996.

165. Свобода слова в Україні: стан, проблеми, перспективи. – К.: Парламентське видавництво, 1997.

166. Слісарепко І.М. “Держава-нянька” та засоби масової інформації в Україні // Вісн. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1997. – Вип. 5. – С. 43-47.

167. Слободянюк Р.Д., Шкляр В.І. Журналістський аналіз: суть і актуалізація поняття // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1996. – Вип.3. – С. 17-43.

168. Соціокультурні аспекти права на комунікацію. – К.: ЦВП, 1997.

169. Сучасна політична культура та мас медіа. — К.: Фундація “Суспільність”, 1998.

170. Сучасна українська журналістика: Поняттєвий апарат. — К.: ЦВП, 1997.

171. Сучасне та майбутнє журналістики в плюралістичному суспільстві: Тези українсько-швейцарської конференції, Київ, 7-8 вересня 1998. – К.: ЦВП, 1999.

172. Указ Президента України “Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою” // Голос України. – 1998, 23 вер.

173. Указ Президента України “Про вдосконалення системи управління державним телебаченням і радіомовленням України” // Україна: інформація і свобода слова. – К.: Молодь, 1997. – С. 518-519.

174. Указ Президента України “Про Державну програму розвитку національного книговидання і преси на період до 2000 року” // Україна: інформація і свобода слова. – К.: Молодь, 1997. – С.519-520.

175. Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 червня 1997 р. “Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин” // Урядовий кур’єр. – 1997, 24 лип.

176. Україна: інформація і свобода слова. — К.: Молодь, 1997.

177. Українська журналістика в контексті світової: 3б. Наук. праць / За ред. В.І.Шкпяра. – К., 1997. – Вип. 1; 1998. – Вип. 2.

178. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра. – К., 1996. – Вип.1.

179. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра. - К.: Наука-Фантастика, 1997. - Вип.2.

180. Українська журналістика-96: Матеріали наук.-практ. конф. – К.: ЦВП, 1996.

181. Українська журналістика-97: Матеріали наук-практ. конф. – К.: ЦВП, 1997.

182. Українська журналістика-98: Матеріали наук.-практ. конф. – К. – ЦВП, 1998.

183. Українська преса за межами України: – 3б. Наук. праць. – К.: Досліди, центр історії української преси. Міжн. фонд “Відродження”, 1997.

184. Українське жуналістикознавство в працях науковців Інституту журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, 1993-1998: Вибрана бібліографія / Уклад. В.Ф. Іванов, Б.І. Черняков. – К.: ЦВП, 1998.

185. Український монітор: Аналіт. зб. інформаційних моделей українських ЗМІ / Чекмишев О.В. та ін. – К.: Оранта, 1996. – Вт. 1-8; 1997. – Вип 9-12.

186. Ученова В.В. Беседы о журналистике. – М., 1985.

187. Федченко П.М. Преса та її попередники. – К.: Наук, думка, 1969.

188. Хартія свободи слова в Україні // Демократична Україна. – 1993.

189. Чекмишев О.В. Україна на виборах (Діяльність ЗМІ в контексті становлення демократії). – К.: Агентство “Україна”, 1998.

190. Черняков Б.І. Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації. Ілюстрована періодика від виникнення до середини XIXстоліття. – К.: ЦВП, 1998.

191. ЧичановскийАЛ. В тенетах свободи. – М.: Славянский диалог, 1995.

192. Чічановський А.А., Шкляр В.І. Інформаційний простір як глобальна проблема сучасності // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Журналістика. – 1995. – Вип.2. – С.44-53.

193. Чічановський А.А., Шкляр В.І. Національний інформаційний простір: потенціал і ресурси // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1997. – Вип.4. – С.26-34.

194. Чічановський А.А., Шкляр В.І. Світ інформації: Особистість, суспільство, держава. – М; К., 1995.

195. Шаповал Ю.Г. Личностные методи повышения эффективности средств массовой информации. – К.: Знання, 1989.

196. Шкляр В.І. Енергія думки і мистецтво слова. – К, 1988.

197. Шкляр В.І. Інформаційна індустрія України: Навч. посібн. – Вінниця: Наш час, 1993.

198. Шкляр В.І. Мас-медіа: Світ України і Україна у світі. – К: ЦВП, 1998.

199. Шкляр В.І. Національна журналістика: розлад “гармонії чи гармонія “розладу”? // 3б. Праць Наук.-дослідн. центру періодики. –Львів, 1995. – С. 168-174.

200. Шкляр В.І. Основи теорії журналістики. – К.: МІЛП - ВШОЛ, 1996.

201. Шкляр В.І. Поетика журналістського твору. - К.: РВЦ “Київ. ун-т”, 1995.

202. Шкляр В.І. Преса керована і преса керуюча // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С 13-17.

203. Шкляр В.І. Преса як засіб міжнародного спілкування. – К., 1997.

204. Шкляр В.І., Чічановський А.А. Політика. Преса. Влада. – К.; М.: Слов’янський діалог, 1993.

205. Шкпяр В.І. Бар’єри слова: (Казуальні роздуми). – К.: Слов’ямський діалог, 1995.

206. Ярмиш Ю. Ф. Перше документально зафіксоване інтерв’ю // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 1997. – Вип 5. – С. 14-17.

207. Ярмиш Ю.Ф. Жанри сатиричної публіцистики. – К: ІСДО, 1996.

208. Ярмиш Ю.Ф. Памфлет. – К.: ЦВП, 1999.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові