Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

1. Москаленко А.З., Губерський Л .В., Іванов В.Ф. Основи масово-інформаційної діяльності. – К., 1999.

2. Масова комунікація: Підручник / Л.З.Москаленко, Л.В.Губерський, В.Ф.Іванов, В. А. Вергун. — К., 1997.

3. Сучасна українська журналістика: поняттєвий апарат / За ред. А.З. Москаленка. — К., 1997.

4. Здоровега В.Й. Вступ до журналістики. — Львів, 1998.

5. Григораш Д.С. Журналістика у термінах і виразах. — Львів, 1974.

6. Кузнецова О.Д. Основи масової комунікації. — Львів, 1997.

7. Лизанчук В.В., Кузнецова О.Д. Методи збирання й фіксації інформації в журналістиці. — Львів, 1996.

8. Мелещенко O.K. Сенсація в газеті // Журналістика. Преса, телебачення, радіо. — К., 1993. — Вин. 25. — С. 144—145.

9. Почепцов Г. Теорія комунікації. — К., 1996.

10. Владимиров В. Комерційна журналістика як галузь інформаційного бізнесу. — К., 1998.

11. Хто є хто в українських мас-медіа. — К., 1999.

12. Закон України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 52. – С. 312.

13. Ученова В.В. Беседы о журналистике. – М., 1978,

14. Ворошилов В.В. Журналистика: Учебник. – Спб., 1839.

15. Журналист в поисках информации. – М,, 2000.

16. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистки. – М., 1998.

17. Основы творческой деятельности журналиста. – Спб., – 2000.

18. Засоряла Т., Федосова Н. Профессия — журналист. — Ростов н/Д., 1999.

19. Аграновский В.А. Вторая древнейшая. Бегеды о журналистике. – М., 1999.

20. Ламбет Эдмонт Б. Приверженность журналистскому долгу. – М., 1998.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові