Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Питання для контролю

1. Предмет, метод, завдання публіцистики.

2. Історичні витоки розвитку публіцистики.

3. Жанрова структура сучасної публіцистики.

4. Публіцистика як документальний вид епічного роду літератури.

5. Реальна суспільна дійсність як об’єкт публіцистики.

6. Дієвість і ефективність публіцистики. Фактори впливу на читача.

7. Функції публіцистики.

8. Аналітичні жанри публіцистики: структура, типи узагальнення.

9. Художньо-публіцистичні жанри: особливості композиції, стилю, мови.

10. Сатиричні жанри публіцистики: специфіка відображення дійсності.

11. Журналістське розслідування як синтетичний жанр аналітичної публіцистики.

12. Памфлет: Шляхи розвитку, прийоми типізації.

13. Політичні, ідейні, морально-психологічні аспекти в творчості публіциста.

14. Публіцистика і формування громадської думки.

15. Українська публіцистична спадщина. Основні етапи розвитку публіцистичного слова.

16. Історико-методологічна основа публіцистичного пізнання дійсності.

17. Свобода слова і відповідальність публіциста.

18. Публіцистика і література: спільне й відмінне. Жанрове взаємозбагачення.

19. Методика творчості в публіцистиці.

20. Гуманізм, демократизм, загальнолюдські цінності, реалістичність як основні принципи публіцистики.

21. Життя суспільства і творча думка публіциста.

22. Осмислення актуальних явищ суспільного життя – важливе завдання публіцистики.

23. Основні напрямки розвитку сучасної вітчизняної публіцистики.

24. Аналітична стаття як один з найважливіших жанрів публіцистики в сучасних ЗМІ.

25. Порівняльна характеристика проблемної статті й проблемно-аналітичного нарису.

26. Пізнавальна цінність публіцистичного твору.

27. Аналіз і синтез в публіцистиці.

28. Визначні українські публіцисти XIX - XX століть і українська національна ідея.

29. Публіцистика і її місце в національному інформаційному просторі сучасної України.

30. Творча лабораторія публіциста.

31. Мистецтво спілкування публіциста-професіонала.

32. Логічне і психологічне в публіцистиці.

33. Зміст і форма, елементи структури публіцистичного твору.

34. Тема і народження творчого задуму.

35. Сюжет і композиція в публіцистичному творі.

36. Поетика публіцистичного твору: історичний, теоретичний аспекти.

37. Специфіка аналізу і синтезу в публіцистиці.

38. Образна структура нарису і памфлету: спільне і відмінне.

39. Особливості розкриття характеру засобами публіцистичного слова.

40. Авторське “Я” і позиція публіциста.

41. Факт і художній домисел у публіцистиці.

42. Художня деталь, як важливий елемент структури публіцистичного твору.

43. Спеціалізація в роботі публіциста: переваги, проблеми, доцільність ротації.

44. Конфлікт та способи його розкриття в публіцистичному творі.

45. Публіцистика Івана Багряного.

46. Памфлети Марка Твена.

47. Логічна вмотивованість та способи аргументації в публіцистиці.

48. Лексико-семантичні засоби виразності в публіцистичних творах.

49. Публіцистика Миколи Хвильового.

50. Професійні, мовно-стилістичні вимоги до фейлетону.

51. Проблемно-тематичні особливості публіцистики Степана Колесника.

52. Памфлети Миколи Подоляна.

53. “Письменницькі роздуми” Олеся Гончара: публіцистичне осмислення дійсності.

54. Професійна етика публіциста.

55. Реалістичність і художність в публіцистичних творах.

56. “Інтернаціоналізм чи русифікація” Івана Дзюби.

57. Теми, проблеми, форми публіцистичних передач в сучасних електронних ЗМІ України.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові