Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

1. Аграновский В. Ради єдиного слова, - М., 1978.

2. Глушко 0. Журналістське розслідування. Історія, теорія, практика. - К., 2000.

3. Горизонти Публицистики. Сб. Ст. - М., 1981.

4. Горохов В, Слагаемые мастерства. Особенности журналистского творчества. - М., 1982.

5. Здоровега В. У майстерні публіциста. - Львів, 1989.

6. Здоровега В. Пошуки істини, утвердження переконань. -Львів, 1975.

7. Історія української дожовтневої журналістики. - Львів, 1983.

8. Канкан В. У творчій лабораторії журналіста. - К., 1977. Качкам В. Традиції і новаторство публіцистики. - К., 1984. Кузнєцова 0. Аргументація в публіцистиці. - Львів, 1997.

9. Кузнєцова 0. Аналітичні методи в журналістиці. - Львів,

10. 1997. Колосов Г. Публицистика как творческий процесе. - М., 1978.

11. Лубкевич І. Соціологія і журналістика. - Львів, 1997. Москаленко А. Два кити публіцистики. - К., 1997. Москаленко А, Теорія журналістики. – К., 1998.

12. Маларек Віктор. Викриття фактів: суть і практика журналістики розслідування. - К., 1991. Мурікан Жан. Журналістське розслідування. - К., 1991.

13. Мукомела 0. Романюк М. Розстріляне слово. - Львів, 1995. Подолян М. Публіцистика як система жанрів. - К., 1998.

14. Приток Д. Теорія і практика журналістської творчості. - К., 1983.

15. Приступенко Т. Сучасні політичні та економічні умови діяльності журналістики в Україні. - К., 1997.

16. Прохоров Е. Искусство публицистики: размышления й разборн. - М., 1984.

17. Прохоров Е. Проблемы эффективности журналистской деятельности. - М., 1997.

18. Слободянюк Р. Журналістська майстерність. - К., 1994.

19. Стрельцов Б. Основы публицистики. Жанры. - Минск, 1990.

20. Уллмен Джон. Журналистские расследования: современнне методы и техника. - М., 1998.

21. Шкляр В. Поетика журналістського твору. - К., 1995.

22. Шкляр В. Енергія думки і мистецтво слова. - К., 1998.

23. Ярмиш Ю. Жанри сатиричної публіцистики.- К., 1999.

24. Абрамова Д. Профессиональная етика журналиста. - М., 1991.

25. Багряний Іван. Публіцистика. - К., 1996.

26. Гончар Олесь. Письменницькі роздуми. - К., 1980.

27. Єфімов Леонід. Постріл з минулого. Публіцистика. - К., 1986.

28. Животько А. Історія української преси. - Мюнхен. 1990. Журналістика в умовах гласності. 36. ст. - К., 1991.

29. Здоровега В. Преса і влада. - Львів, 1993.

30. Історія української преси XX століття. Хрестоматія. - К., 2001.

31. Колосник С. Довга кладка через літа. Художня публіцистика. - К., 1991.

32. Парандовский Ян. Алхимия Слова. - М., 1990, с. 21-277.

33. Пономарів 0. Культура слова. Мовностилістичні поради.- К., 1999.

34. Приступенко Т. Правові основи діяльності ЗМІ. - К., 1998.

35. Черепахов М. Таинства мастерства публициста. - М., 1991.

36. ШклярВ. ЧічановськийА. Політика, преса, влада, -К., 1993.

37. Ярмиш Ю. Памфлети Миколи Хвильового: проблематика і майстерність. - Українська журналістика-96. - К., 1996, с. 161-168.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові