Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

1. Аграновский А. Ради єдиного слова. — М., 1978.

2. Глушко О.К. Журналістське розслідування: Історія, теорія, практика. — К., 2000.

3. Горохов В.М. Слагаемые мастерства. Особенности журналистского творчества. — М., 1992.

4. Животко А. Історія української преси. — Мюнхен, 1990. Наріжний О. Українська преса. // Українська культура: Лекції за ред. Дмитра Антоновича. — К., 1993. — С. 146—166.

5. Журналістика в умовах гласності. — К., 1991.

6. Журналістика і державний суверенітет України. — К., 1999.

7. Закони и практика СМИ в Европе, Америке, Австралии. — М.. 1996.

8. Зверетт Давид, Журналистское расследование. // Учебное пособие репортера. — К., 1997. — С. 10—14.

9. Здоровега В.Й. Преса і влада. — Львів, 1993.

10. Здоровега В.Й. У майстерні публіциста. — Львів, 1989.

11. Іванов В.Ф. Законодавче забезпечення механізму доступу до інформації (зарубіжний досвід). — К., 1997.

12. Історія української дожовтневої журналістики. — Львів, 1983.

13. Кузнецова О. Аргументація в публіцистиці. — Львів, 1997.

14. Кузнецова О. Основи масової комунікації. — Львів, 1996.

15. Лизанчук В.К. Українське державотворення і свобода слова. // Вісн. Київ, ун-ту, Сер. Журналістика. — 1995. — Вил. 2,

16. Маларек Віктор. Викриття фактів. Суть і практика журналістики розслідування. — К., 1998.

17. Москаленко А.3. Сучасна українська преса: Навч. посібник. — К., 1999.

18. Москаленко Анатолій. Теорія журналістики. — К., 1998.

19. Мукомела О., Ромашок О. Розстріляне слово. — Львів, 1995.

20. Нові тенденції в розвитку ЗМІ в посткомуністичний період. - К., 1999.

21. Практичні поради журналістам, які відстоюють принципи свободи слова. — К., 1998.

22. Приступенко Т.О. Правові основи діяльності ЗМЇ. — К., 1998.

23. Прохоров Е.П. Проблемы эффективности журналистской деятельности. — М., 1997.

24. Пршпок Д.М. Теорія і практика журналістської творчості. — К., 1983.

25. Розслідування. // Гід журналіста: Збірка навчальних матеріалів, складена за французькою методикою вдосконалення працівників ЗМІ. — К., 1999. — С. 35—46.

26. Слободяшок Р.Д. Журналістська майстерність. — К., 1994.

27. Сучасна журналістика: Підручник для студентів інститутів і факультетів журналістики. — К., 1999.

28. Українська журналістика в контексті світової: 36. статей. -К., 1997.

29. Українське законодавство: засоби масової інформації. -К., 2000.

30. Уллмен Джон. Журналистские расследоваиия: современные методы й техники. — М., 1998.

31. Шалій Олександр. Технологія журналістського розслідування. // Законодавчий бюлетень для засобів масової інформації. 1998. — № 4. — С. 15—16.

32. Шкляр В.І. Енергія думки і мистецтво слова. — К., 1998.

33. Шкляр В.І., Чічаиовський А.А. Політика. Преса. Влада. — К., 1993.

34. Шостак Марина. Журналистское расследование. // Журналист. - 1998. — № 9—10.

35. Ярмиш Юрій. Жанри сатиричної публіцистики. — К., 1999.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові