Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

1. А.Чічановський, В.Шкляр. Світ інформації: особистість, суспільство, держака (методи і маргіналії). – К.-М., вид-во "Слов 'ямський базар". - 1995. - 50 с.

2. А.Москаленко. Вступ до журналістики. - К., Школяр, 1997. - 3GO с.

3. Аналітична записка. ЗМІ і суспільство України: сушений стан взаємостосунків. - К. - 1998. - 36 с.

4. В.Бебик. Маркетинг і менеджмент виборчої методичні рекомендації, К. - 1997. - 55 с.

5. В.Миротенко Основи інформаційного радіомовлення. -К, 1996.^167 с.

6. В.Небоженко. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. -К., Абрис. --1994. - 65 с.

7. В.Різун. Моделювання і технологія редакторських систем. -К., 1995. - 265 с.

8. Вашингтон П. Стратегическая разведка. Основные принципы: учебное пособие. М.: Издат-й Дом. «Форум», 1997.-376с.

9. Висвітлення виборів засобами масової інформації. - IREX Про Медіа. - 1998. - 31 с.

10. Вірджінія Вулф. Власний простір, - К : Видавничий дім

11. Г.Почепцов. Информационные войны. – Киев. – 1999. – 65 с.

12. Г.Почепцов. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: "Рефл-бук", К..: "Ваклер" - 1999. - 352 с.

13. Д.Авраамов. Профессиональная этика журналиста: учебное пособие. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1999. - 224 с.

14. Звіт про результати моніторингу президентських виборів 1999-го року загальнонаціонаціональними каналами мовлення. - 14 с.

15. Контроль гражданского общества за информационной открытостью власти: теория и практика. Hiit^ru//www. ksdi.ru/Libray. him

16. Ліна Костенко. Гуманітарна аура нації або Дефект головного дзеркала. – К.: видавничий дім "KM Academia", 1999.-32 с.

17. Масова комунікація: Підручник / А.Москаленко, М.Губерський, В.Іванов, В.Вергун. – К: Либідь, 1997. – 216с.

18. Міжнародний імідж: України; міфи і реалії (аналітична доповідь УЦЕІ1Д). - Національна безпека і оборона. - №3, 2000. - с.2-68

19. Національна безпека України, 1994 - 1996 pp.: Наук.доп. НІСД/ Редкол.: О.Ф.Белов (голова) та ін. - К.: ШСД, 1997. -197 с.

20. О.Кузнецова. Аналітичні методи в журналістиці: навчальний посібник. -Львів, 1997. - 110 с.

21. О.Пономарів. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. -К: Либідь, 1999. - 240 с.

22. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студ. вузов по спец. «Журналистика»/ Ред. сост. С.Г.Корконосенко. - СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. –

23. Роль прессы в формировании в России гражданского общества, / ответственный за выпуск И.Дзялошинский, М., 1999. http://www.ksdi.ru/Library.him

24. Т.Приступенко. Сучасні політичні та економічні умови діяльності журналістики України: навч. посібник для студентів Інституту журналістики. — К.: РВЦ "Київський університет" , 1997. - 74 с.

25. Телерадіомовлення в Європі - тенденції і перспективи на прикладі Німеччини та України. -К. -1997, - 84 с.

26. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра: історико-теоретичний нарис. – К.; 1996. - 168 с.

27. Українське законодавство. Засоби масової інформації - Фонд "Відродження", IREX Про Медіа, К. - 1999. -205 с.

28. Херманн Майн. Средства массовой информации в Федеративной Республике Германии. Изд-е Коллоквиум в науч-м изд-ве Фолъкер Шпис ТОО, -1996.-158 с.

29. Центр вільної преси.- К. -1999.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові