Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Завдання для практичних занять

1. Аналіз досвіду студентів, набутого під час пращ в редакції протягом виробничої практики.

2. Розгляд морально-етичної ситуації в українській журналістиці, що історично склалася. Аналіз виступів у пресі з цієї теми.

3. Склад, структура, основні засади функціонування і успіхи в роботі комісії з журналістської етики.

4. Огляд зарубіжного досвіду в царині журналістської етики.

5. Огляд прийнятих документів, які регулюють етичний бік праці журналіста в Україні. Етичний кодекс українського журналіста.

6. Знайомство з основними документами, які регулюють етичний бік праці журналістів Європи, Америки, Азії, Африки.

7. Зустріч студентів з журналістом одного з провідних українських видань.

8. Розгляд тематики виступів журналістів українських видань на тему журналістської етики.

9. Обговорення та обрання студентами малодослідженої теми з царини журналістської етики для написання власного матеріалу.

10. Зустріч студентів із членом комісії з журналістської етики.

11. Ділова гра: розгляд справи порушення журналістської етики умовним журналістом n.

12. Ділова гра: як уникнути можливого порушення журналістської етики кожним з нас?

13. Опрацювання методів оцінювання буденних ситуацій, пов'язаних з виконанням журналістом своїх службових обов'язків з точки зору дотримання загальноприйнятої журналістської етики.

14. Підготовка студентами письмової роботи з аналізом пропонованих сумнівних з точки зору журналістської етики ситуацій.

15. Зустріч з журналістом одного з іноземних видань, акредитованого в Україні.

16. Обговорення зустрічі з іноземним журналістом з погляду доцільності (чи неможливості) використання зарубіжного досвіду контролю за журналістською етикою на території України.

17. Знайомство з етичними методами добування інформації в розмові.

18. Знайомство з етичними методами добування з аналізу відкритих джерел інформації.

19. Знайомство з етичними методами роботи з інформаторами.

20. Знайомство з етичними методами добування з мережі штернет, інших інформаційних мереж.

21. Етичні методи просування успішної кар'єри журналіста під час пращ в ЗМІ.

22. Письмова робота студентів на тему визначення власних морально-етичних констант з огляду на майбутню працю на посаді журналіста.

23. Методологія планування студентами власної з огляду на майбутнє виконання ними обов'язків журналіста.

24. Ділова гра: через пошуки розв'язання складних морально-етичних ситуацій усвідомлення студентами різниці між толерантністю та професійною байдужістю журналіста.

25. Ввічливий журналіст - який він?

26. Аналіз ввічливості як ознаки моральної вдачі журналіста.

27. Мужність журналіста стосовно проблем світу.

28. Еротична і агапічна любов як одні з рушіїв журналістської активності. Громадянська позиція українського журналіста.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові