Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

1. Аграновский В.А. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. — М., 1999.

2. Ануфриева Н.М., Зелинская Т.Н., Зелинская Н.Е. Социальная психологія. – К., 2000.

3. Ворошилов В.В. Журналистика: Учебник. – Спб., 1999.

4. Григораш Д.С. Журналістика у термінах і виразах. — Львів, 1974.

5. Журналист в поисках информации. — М., 2000.

6. Засорина Т., Федосова Н. Профессия – журналист. — Ростов н/Д., 1999.

7. Здоровега В.Й. Вступ до журналістики. —Львів, 1998.

8. Кузнєцова О.Д. Основи масової комунікації. —Львів, 1997.

9. Ламбет Эдмонт Б. Приверженность журналистскому долгу. – М., 1998.

10. Лизанчук В.В., Кузнецова О.Д. Методи збирання й фіксації. – Львів, 1996.

11. Малахов В.А. Етика. - К., 2001.

12. Масова комунікація: Підручник / А. 3. Москаленко, Л.В.Губерський, В.Ф.Іванов, В. А. Вергун. — К., 1997.

13. Мелещенко O.K. Сенсація в газеті // Журналістика. Преса, телебачення, радіо. – К., 1993. – Вин. 25. – С. 144-145.

14. Міжнародна журналістика – 2002 / За ред.В.В.Різуна. – К., 2002.

15. Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф. Основи масово-інформаційної діяльності. – Київ, 1999.

16. Основи творческой деятельности журналиста. — Спб., — 2000.

17. Почепцов Г. Теорія комунікації. – К., 1996.

18. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. — М., 1998.

19. Сучасна українська журналістика: поняттєвий апарат / За ред. А.З. Москаленка. — К., 1997.

20. Ученова В. В. Беседы о журналистике. – М., 1978.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові