Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Контрольні запитання /4 семестр/

1. Предмет синтаксису. Одиниці синтаксису.

2. Синтаксичні зв'язки і відношення. Засоби синтаксичного зв'язку і побудови синтаксичних одиниць.

3. Основні типи синтаксичних зв'язків.

4. Форми синтаксичних зв'язків.

5. Поняття про словосполучення. Основні ознаки словосполучення.

6. Узгодження як тип підрядного зв'язку у словосполученні.

7. Керування як тип підрядного зв'язку у словосполученні. .

8. Прилягання як як тип підрядного зв'язку у словосполученні.

9. Поняття про речення. Основні ознаки речення.

10. Поняття про предикативність.

11. Поняття про модальність. Види модальності.

12. Типи речень за характером відношення до дійсності.

13. Типи речень за характером відношення до дійсності. Синкретичні функціональні різновиди цих речень.

14. Типи речень за семантикою та структурою.

15. Двоскладні речення. Головні і другорядні члени речення.

16. Типи підмета. Типи присудка.

17. Складні випадки координації підмета та присудка. Помилки при виборі форм роду та числа.

18. Означення (узгоджені та неузгоджені). Способи вираження.

19. Прикладка як вид означення.

20. Додаток (прямий, непрямий, родовий партитивний).

21. Типи обставин. Способи вираження.

22. Односкладні речення. Типи односкладних речень. Особливості їх використання у ЗМК.

23. Неповні речення та їх різновиди.

24. Еліптичні речення. Нечленовані речення-конструкції

25. Актуальне членування речення. Поняття теми і реми.

26. Засоби вираження актуального членування.

27. Прості ускладнені речення. Засоби ускладнення. Однорідні члени речення. Синтаксичні відношення між членами речення.

28. Однорідні й неоднорідні означення.

29. Узагальнювальні слова при однорідних членах речення. Розділові знаки при однорідних членах речення.

30. Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення.

31. Відокремлені узгоджені й неузгоджені означення.

32. Відокремлені прикладки.

33. Відокремлені обставини. Відокремлені додатки.

34. Звертання. Використання звертань у текстах ЗМК.

35. Вставні і вставлені конструкції. Розділові знаки при них.

36. Складне речення. Типи складних речень. Семантико-синтаксичні відношення частин у складному реченні.

37. Складносурядні речення. Семантичні відношення частин у складносурядному реченні.

38. Типи складносурядних речень. Пунктуація у складносурядному реченні.

39. Складнопідрядні речення. Семантичні відношення частин у складнопідрядному речення.

40. Типи складнопідрядних речень.

41. Безсполучникові речення. Типи семантичних відношень між частинами безсполучникового речення. Пунктуація у безсполучниковому реченні.

42. Поняття про складні синтаксичні конструкції. Види зв'язків частин, що входять до складної синтаксичної конструкції.

43. Поняття про складне синтаксичне ціле (ССЦ). Засоби зв'язку речень у ССЦ.

44. Структурні типи ССЦ.

45. Історія пунктуації. Мода на знаки. Пунктуація у текстах сучасних ЗМК.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові