Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Контрольні запитання /3 семестр/

1. Активні дієприкметники в українській мові.

2. Відмінкові закінчення прикметників.

3. Відмінювання іменників другої відміни (родовий і давальний відмінки однини).

4. Відмінювання іменників першої відміни.

5. Відмінювання іменників третьої відміни.

6. Відмінювання іменників четвертої відміни.

7. Відмінювання кількісних числівників (крім складених).

8. Відмінювання множинних іменників.

9. Відмінювання порядкових і дробових числівників.

10. Відмінювання складених і збірних числівників.

11. Зміни у морфемній будові слова.

12. Іменники твердої, м’якої, мішаної груп другої відміни, особливості їх відмінювання.

13. Морфемний, словотвірний і етимологічний аналізи.

14. Написання вигуків і особливості вживання їх.

15. Невідмінювані іменники.

16. Однинні і множинні іменники.

17. Перехідні явища серед частин мови.

18. Показники граматичних значень (граматична форма).

19. Помилки при використанні дієприслівникових зворотів.

20. Походження і значення вигуків.

21. Правопис прийменників.

22. Правопис прикметників.

23. Правопис прислівників.

24. Правопис складних слів з числівниковим компонентом.

25. Правопис сполучників.

26. Синонімія прийменників.

27. Словотворчі та формотворчі частки.

28. Сполучення числівників з іменниками.

29. Ступені порівняння якісних прикметників.

30. Творення дієслів наказового способу.

31. Фразові частки.

32. Функціонування означальних займенників.

33. Хитання в граматичному роді іменників.

34. Способи словотворення в українській мові.

35. Визначити корені у словах (див. картку № 21).

36. Визначити належність іменників до твердої або м’якої групи, пояснити особливості їх відмінювання (див. картку № 27).

37. Визначити рід незмінюваних іменників (див. картку № 29).

38. Виправити вживання прийменників (див. картку № 3).

39. Від поданих іменників утворити паралельні форми відмінювання (див. картку № 32).

40. Записати і пояснити умовні графічні скорочення слів (див. картку № 22).

41. Записати подані прислівники і прислівникові словосполучення (див. картку № 35).

42. На матеріалі поданих слів пояснити, що є “морфемний”, “словотвірний”, “етимологічний” аналіз (див. картку № 19).

43. Назвати рід іменників, співвідносячи їх із певними займенниками (див. картку № 25).

44. Назвати способи творення слів (див. картку № 23).

45. Назвати типи іменників-власних назв (див. картку № 28).

46. Написати складні прикметники і пояснити (див картку № 34).

47. Особливості творення форм ступенів прикметника (див. картку № 12).

48. Показати на поданих прикладах особливості відмінювання числівників, враховуючи паралельні форми (див. картку № 33).

49. Пояснити відмінювання і наголошення форм з числівником один (див. картку № 17).

50. Пояснити відмінювання складних і складених числівників (див. картку № 15).

51. Пояснити значення прислівників із часткою ні (див. картку № 5).

52. Пояснити написання відчислівникових прислівників із початковими по- , на-, у- (див. картку № 6).

53. Пояснити особливості відмінювання дробових числівників (див. картку № 16).

54. Пояснити творення відчислівникових слів (див. картку № 13).

55. Пояснити творення і написання прислівників, похідних від іменника (див. картку № 7).

56. Проаналізувати явища аглютинації чи фузії у поданих словах (див. картку № 20).

57. Розрізнити дієслова І і ІІ дієвідміни за інфінітивом (див. картку № 9).

58. Схарактеризувати творення складноскорочених слів (див. картку № 24).

59. Схарактеризувати чергування звуків при словозміні дієслів (див. картку № 11).

60. Утворити від поданих іменників форми родового відмінка однини (див. картку № 30).

61. Утворити згідно з сучасними нормами форми кличного відмінка (див. картку № 26).

62. Утворити можливі дієприкметники від дієслів (див. картку № 8).

63. Утворити форми наказового способу дієслова, прокоментувати (див. картку № 10).

64. Визначити форму прийменників у сполученні зі словами (див. картку № 4).

65. Від поданих іменників утворити форми орудного відмінка однини (див. картку № 31).

66. Пояснити творення прикметників від іменників (див. картку № 14).

67. Визначити афікси у словах (див. картку № 18).

68. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 3).

69. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 5).

70. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 6).

71. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 7).

72. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 8).

73. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 10).

74. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 11).

75. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 12).

76. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 13).

77. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 15).

78. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 16).

79. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 17).

80. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 18).

81. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 19).

82. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 20).

83. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 21).

84. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 22).

85. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 23).

86. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 24).

87. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 25).

88. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 26).

89. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 27).

90. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 28).

91. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 29).

92. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 31).

93. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 32).

94. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 33).

95. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 36).

96. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 4).

97. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 9).

98. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 14).

99. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 30).

100. Визначити частини мови (див. картку № 36).

101. Пояснити значення і написання часток (див. картку №1)

102. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 1)

103. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 2)

104. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 34).

105. Пояснити лексико-граматичні особливості сучасного вживання слів (див. картку № 35).

106. Пояснити творення і написання сполучників (див. картку №2)

107. Структура слова і його словотворче значення.

108. Типи основ слова.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові