Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Навчальний курс “Оглядач на телебаченні” посідає чільне місце у системі підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності телевізійна журналістика у вищих закладах освіти України. Аналіз професійного досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних тележурналістів разом із практичними навичками підготовки і проведення телевізійної оглядової програми складають головний стрижень його змісту.

Актуальність цього курсу зумовлена цілою низкою причин.

По – перше, пристрасним ставленням суспільства до професійної діяльності журналістів як представників четвертої гілки влади.

По – друге, зростання популярності електронних засобів масової інформації, зокрема радіо і телебачення, а також уваги до професійної діяльності тележурналістів, дикторів, репортерів, коментаторів, оглядачів, редакторів та інших представників мас медіа.

По – третє, нагальною необхідністю оволодіння навичками й уміннями створення, підготовки й проведення оглядових телевізійних програм. майбутніми фахівцями у галузі телевізійної журналістики у процесі їхнього навчання в інституті.

По – четверте, необхідністю дослідження, вивчення й узагальнення існуючого позитивного досвіду у вітчизняній та зарубіжній телевізійній журналістиці.

Все це, певною мірою, актуалізує вивчення студентами навчального курсу “Оглядач на телебаченні”, який спрямовано не лише на повідомлення нових теоретичних знань із галузі тележурналістики, а, передусім, на оволодіння практичними навичками й уміннями, необхідними для роботи на телебаченні.

Завдання, які ставить перед собою цей курс багатопланові:
- ознайомити з предметом “Оглядач на телебаченні”, його метою та завданнями;
- ознайомити зі специфікою оглядових телевізійних програм;
- ознайомити з сучасними виражальними засобами інформаційно – аналітичного телебачення;
- ознайомити з методами побудови і подачі інформаційно – аналітичних оглядових програм;
- ознайомити з основами композиції оглядових програм різних жанрів;
- виробити навички і вміння аналізу фактологічного матеріалу та його систематизації;
- виробити навички і вміння підготовки та проведення телерепортажів, інтерв’ю, “круглих столів”, журналістських розслідувань, роботи в прямому ефірі;
- оволодіти мистецтвом анонсування інформаційно – аналітичних оглядових програм;


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові