Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Питання для контролю

Журналістика, 1 курс
<

Методологія

Загальна характеристика схеми періодизації української літератури Дм.Чижевського.

Специфіка давньої літератури.

Джерела національної літератури.

Історія літератури як науки.

Середньовіччя

Своєрідність жанрів давнього письменства.

Перекладна література Київської Русі:

Біблійна література.

Агіографія (на вибір)

Природнича (псевдонаукова) література (Шестоднев, Фізіолог).

Апокрифічна література (на вибір).

Перекладна повість (Александрія. Повість про Варлаама та Йосаафа).

Загальна характеристика оригінального письменства.

Дохристиянський період. “Велесова книга” (історія відкриття, своєрідність хронології та змісту, відображення поетичного космосу давніх українців, авторська концепція патріотизму в контексті експансії Візантійської імперії).

Літописи. “Повість временних літ” (проблема авторства, християнська концепція історії та патріотичні акценти , образи київських князів).

Літописи. Київський літопис (князівські міжусобиці, літописне оповідання про похід князя Ігоря проти половців і “Слово о полку Ігревім”).

Літописи. Галицько-Волинський літопис (образ Данила Галицького).

“Поученіє” Володимира Мономаха. Ідеальний тип правителя. Ораторське письменство. Проповідь (“Слово о Законі і Благодаті” митрополита Іларіона)

Проповіді Кирила Туровського.

Вітчизняна агіографія (житія Бориса і Гліба, житія Антонія і Феодосія).

Києво-Печерський патерик (історія виникнення, складові частини). “Моління Данила Заточника”. Новий соціальний тип героя.

Ренесанс

Впливи Ренесансу в українській літературі.

Поема “Роксоланія” Фабіяна Кльоновича. Містично-етнографічний підхід до зображення життя українського народу періоду козаччини. Ренесансні мотиви передмови до трактату “ Прогностична оцінка 1483 року” Юрія Дрогобича.

Поезія Павла Русина (“Похвала поезії”, “Прихід зими”). Тематика і стиль.

Публіцистика Станіслава Оріховського (“Про турецьку загрозу”, “Напучення королю Сигізмунду ІІ Августу”). Проблеми політичної культури. Рекомендації щодо облаштування держави.

“Духовноє завіщаніє” Василя Загоровського. Турбота про освіту, культуру. Ідея доброчинності.

Бароко

Характеристика українського Бароко як літературного стилю.

Полемічна література 16-17 ст. Основа полемічної літератури. «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького як дотепна іронія на впровадження нового календаря.

«Пересторога» невідомого автора про причини та ініціаторів унії. Стилістична персоніфікація плачу української православної церкви у «Треносі» Мелетія Смотрицького.

Своєрідність гуманізму та патріотизму послань І. Вишенського. Поєднання візантійського і барокового стилів у публіцистиці І.Вишенського.

Особливості форми і змісту «Віршів на жалосний погреб...» Касіяна Саковича.

Своєрідність композиції та стилю «Євхаристіона» Софронія Почаського.

Факт і коментар в анонімному «Ляменті о пригоді мещан острозьких».

Барокові вірші Івана Величковського.

Соціальні мотиви поезії Климентія Зіновієва.

Трагікомедія «Владимир» Феофана Прокоповича як перша спроба звернення української шкільної драми до національної історії.

Публіцистична загостреність, сатиричні елементи в змалюванні персонажів у шкільній драмі Ф.Прокоповича «Владимир».

Своєрідність образної системи, поєднанння історичного прототипу і художнього образу в п’єсі Ф.Прокоповича «Владимир».

«Милость Божія» - єдина шкільна драма, побудована на матеріалі Хмельниччини.

Національно-патріотичне забарвлення шкільної драми «Милость Божія».

Образ Богдана Хмельницького у шкільній драмі «Милость Божія». Алегорично-релігійна форма зображення дійсності в драмі-мораліте «Воскресеніє мертвих» Георгія Кониського.

Переплетіння небесного та земного в утвердженні моральних устоїв життя в драмі Г.Кониського «Воскресеніє мертвих».

Еволюція жанру інтермедії в напрямку розвитку української комедії. Вертепна драма та її значення.

Розвиток традиції літописання в українській літературі 17-18 ст. (Козацькі літописи).

Відображення доби Хмельниччини та її наслідків у «козацьких літописах».

Індивідуальна манера письма та позиція автора в «козацьких літописах».

Публіцистична загостреність «Історії русів», її значення в утвердженні української самосвідомості.

Григорій Сковорода.

Нове і старе (зміст і форма) у творчості Григорія Сковороди.

Багатство етичної проблематики в літературно-філософських творах Г.Сковороди.

Гуманістичний погляд на людину в світлі християнської ідеології в збірці «Сад божественних пісень» Г.Сковороди.

Проповідь вищих духовних цінностей у збірці «Сад божественних пісень» Г.Сковороди.

Суспільне спрямування тематики збірки «Басни Харьковскія» Г.Сковороди.

Зв’язок байки Г.Сковороди з його філософською концепцією.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові