Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Курс "Теорія літератури" – один із найбільш важливих і складних предметів, що займає чільне місце в літературній освіті студентів-журналістів, зокрема має тісний зв'язок із художньо-публіцистичними жанрами.

Завдання курсу – дати студентам якомога найповніше уявлення про теорію літератури як науку, що досліджує сутність та специфіку літератури, суспільну роль, національну своєрідність, течії, методи (напрямки), стилі, роди й види, композицію, жанри, образотворчі засоби, віршування, принципи аналізу художніх творів та критерії їx оцінки, пізнавальне, естетичне й виховне значення і т.д.

Глибоке засвоєння основних положень предмета допоможе студентам належно осягнути ідейно-художню вартість, красу і силу, плюси і мінуси як окремо взятого твору, так і всього доробку кожного письменника, а також зорієнтуватись у літературному процесі, закономірностях його розвитку, оцінити місце і роль літератури певного народу в світовій культурі.

До курсу "Теорії літератури" включені окремі розділи і підрозділи (мова художнього твору: тропи, стилістичні фігури, фонічні засоби, віршування і т.д.) із "Вступу до літературознавства", оскільки цей пропедевтичний предмет не викладається на факультеті.

Знання з теорії літератури, певною мірою, сприятимуть кращому, глибшому засвоєнню різноманітних курсів літератури на факультеті, а також у практичній літературно-критичній, журналістській, письменницькій та науковій діяльності. Ряд підрозділів курсу мають безпосереднє відношення до риторики і сприяють осягненню студентами науки про красномовство.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові