Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Тематичний план

Тема 1. Основні моделі засобів масової інформації та їх порівняльна характеристика.

Поняття моделі. Класифікація інформаційних моделей за Ф.Сібертом, В Шраммом та Т.Пітерсоном. Авторитарна модель. Радянська (комуністична) модель. Лібертаріанська модель. Модель соціальної відповідальності. Модель “Об’єктивного репортажу”. Класифікація моделей російськими дослідниками. Поділ преси на “якісну” і “таблоїдну”.

Тема 2. Типологічні моделі друкованих засобів масової інформації.

Класифікація друкованих видань за Державним стандартом України “Видання. Основні види. Терміни та визначення. ДСТО 3017-95”. Види видань за цільовим призначенням. Поділ видань за аналітико-синтетичним переробленням інформації. Класифікація видань за інформаційними знаками та за матеріальною конструкцією. Періодичні і продовжувані видання.

Тема 3. Залежність інформаційних моделей ЗМІ від їх типологічних характеристик.

Моделі загальнодержавних і регіональних ЗМІ.. Модель місцевих ЗМІ. Державні й комерційні ЗМІ. Моделі дитячих і молодіжних засобів масової інформації. Інформаційна модель спеціалізованих журналістських видань. Врахування інтересів споживачів інформації підчас моделювання засобів масової інформації.

Тема 4. Модель радіомовної компанії (на прикладі ВВС).

Структура й організація радіомовлення у Великій Британії. Органи контролю за радіомовленням. ВВС і парламентська діяльність. ВВС 1 і ВВС 2. Радіо 1, 2, 3, 4 і 5. Тематична спрямованість та інформаційна наповненість радіопрограм. Структура ВВС. Дирекція мовлення. Виробнича дирекція. Дирекція новин. Дирекція закордонного мовлення. Дирекція ресурсів. Загальний центр. Незалежне радіомовлення.

Тема 5. Узагальнена модель телевізійної компанії. Суспільне телебачення.

Державне і комерційне телебачення. Національна телекомпанія України. УТ-1, УТ-2, УТ-3. Структура каналів НТКУ. СТБ. ICTV. Новий канал. Студія “1+1”. Поняття суспільного телебачення та основні принципи його існування. Документи Ради Європи з проблем суспільного мовлення. Суспільне телебачення Росії. Суспільне телебачення США. Організація суспільного мовлення у Німеччині. Досвід розвитку мовлення у Великобританії. Концепція суспільного телебачення у Швейцарії. Перспективи розвитку суспільного мовлення в Україні.

Тема 6. Моделювання діяльності інформаційного агентства.

Визначення інформаційного агентства. Місце інформаційних агентств в системі засобів масової інформації. Інформаційні агентства світу. Агенційна журналістика України. Модель державного і комерційного інформаційного агентства. Укрінформ. УНІАН.

Тема 7. Особливості моделювання новітніх засобів масової інформації.

Зародження Інтернету. Створення “Всесвітньої павутини”. Інтернет як засіб масової комунікації. Ресурси українського сегмента мережі Інтернет. Традиційні засоби масової інформації в Інтернеті. Самостійні ЗМІ он-лайн.

Тема 8. Схематична модель системи засобів масової інформації.

Загальна картина інформаційного простору України. Тенденції розвитку друкованих ЗМІ. Шляхи розвитку електронних ЗМІ. Система засобів масової інформації Великобританії. Друковані видання. Телебачення. Радіомовлення.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові