Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Завдання для самостійної роботи

СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Дотримуючись послідовності етапів дослідження та використовуючи статистичну методологію провести обстеження (монографічне, анкетне, опитування, моніторинг) певної групи респондентів (студентів відділення, викладачів) з метою вивчення:
 “Чи відповідає, на Вашу думку, сучасним вимогам підготовка журналістів, редакторів, менеджерів у нашому інституті, в інших навчальних закладах?”
 “Чи залежить рівень успішності від...(обрати за бажанням ознаки, які можна виміряти різними інформативними шкалами)?”
 Структури інституту, як навчального, наукового, виробничого закладу.

2. Вільна тема.

ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

1. Зібрані обраним методом статистичного спостереження дані підготувати до первинного аналізу: визначити групувальні ознаки, звести, створити макет статистичної таблиці, заповнити її даними, провести верифікацію та перевірку на відповідність нормальному закону для подальшого статистичного аналізу.

2. Провести частотний аналіз типового розміщення реклами різного розміру, орієнтиру та кольору на шпальтах газети:
 Підготовка даних. Постановка задачі.
 Вибір процедури у відповідному модулі ППП.
 Аналіз результатів та висновки.

3. Вільна тема.

ТАБЛИЧНИЙ ТА ГРАФІЧНИЙ МЕТОД

1. Зібрати за даними періодичної преси, Internet приклади різних видів статистичних таблиць і графіків. Пояснити їх будову (з статистичною термінологією), провести аналіз.

ВИБІРКОВИЙ МЕТОД

1. Використовуючі різні схеми відбору, зробити вибіркове обстеження: видавництв, що спеціалізуються на виданні дитячої літератури та видань для молоді; провести перевірку якості цих друкованих видань.

2. Провести дослідження читацької аудиторії різних вікових категорій з метою з’ясування переваг певних тематичних видань.

3. Вільна тема.

ЛІНІЙНИЙ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ, РАНГОВА КОРЕЛЯЦІЯ

1. Визначення наявності та тісноти зв’язку між активністю студентів під час занять та результатами сесії.
 Підготовка даних. Постановка задачі.
 Вибір процедури у відповідному модулі ППП.
 Аналіз результатів таблиць співзалежності, висновки.

2. Вільна тема.

БАГАТОМІРНИЙ АНАЛІЗ ТА ІНШІ СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ

1. Побудувати дендрограми класифікацій:
 підприємств друку
 редацій
 інформаційних агенств

2. Вільна тема.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові