Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Питання для контролю

1. Дати визначення предмета статистики. Чим відрізняється предмет статистики від предмета інших суспільних наук?

2. Які функції виконує статистика у наукових дослідженнях?

3. Як ви розумієте вираз “Мова статистики – мова цифр”? Чи всяка цифра є статистичною?

4. Чому статистика вивчає масові процеси? Як ви розумієте принцип масовості?

5. Особливості статистичної методології. Як вона поєднує загальнонаукові принципи – аналіз і синтез?

6. Назвіть специфічні методи статистики.

7. Поясніть суть статистичної закономірності. У якій формі вона виявляється?

8. Які характерні риси має статистична сукупність? Що є елементом сукупності?

9. Як розуміти поняття “однорідна сукупність”, “неоднорідна сукупність”?

10. Що таке ознака? Наведіть приклади атрибутивних та кількісних ознак.

11. Що означає “варіюча ознака”? Поясніть суть варіації.

12. На які етапи поділяється статистичне дослідження? Що їх об’єднує?

13. Які види статистичного спостереження вижіляють залежно від охоплення одиниць сукупності?

14. Які ви знаєте організаційні форми проведення спостереження?

15. Поясніть суть статистичного зведення.

16. Яку функцію в статистичному аналізі виконують групування?

17. Назвіть типи статистичних групувань, з якою метою вони використовуються?

18. Що таке статистична таблиця, її будова та застосування, типи таблиць.

19. Як виявляється закономірність розподілу? Які особливості сукупності вона відбиває?

20. Назвіть особливості частотних характеристик розподілу.

21. Якими характеристиками означені ряди розподілу?

22. У чому суть вибіркового спостереження? Його переваги перед іншими методами спостереження?

23. Що означає “репрезентативність вибірки”? За яких умов вибірка будерепрезентативною.

24. Чому принцип випадковості добору є визначальним при формування вибіркової сукупності?

25. Які існують схеми відбору, умови їх застосуваня?

26. На яких принципах грунтується перевірка статистичних гіпотез?

27. Як перевірити справджуваність нульової гіпотези?

28. Як визначаються ризики прийняття хибного рішення?

29. Як виявляється причинний зв’язок?

30. Який зв’язок зветься кореляційним, який стохастичним?

31. Що таке кореляція, регресія?

32. Які існують методи оцінки щільності взаємозв’язку?

33. Як ви розумієте тенденцію розвитку? Що описує трендове рівняння?

34. Що характеризує індекс? Його функції в статистичному аналізі?

35. Чим відрізняється зведений індекс від індивідуального?

36. Поясніть суть і методику побудови агрегатних індексів.

37. Яку аналітичну функцію виконують індексні ряди?

38. Які ППП використовуються для формування та аналізу статистичних даних?

39. Що за засоби поєднують у собі програмні пакети?

40. Поясніть технологію комп’ютерної обробки даних.

41. Як поділяються ППП за призначенням?

42. Поясніть структуру архітектури ППП STATISTICA.

43. З якими типами документів працює пакет?

44. Як забезпечити створення, збереження та редагування; провести обробку вихідних даних та аналіз результатів у відповідних модулях пакету.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові