Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

1. Общая теория статистики / Т. В. Рябушкин, Н. И.1.Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х книгах, Кн. 1. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 366 с., Кн. 2 - М.: Финансы и статистика, 1987. - 351с.

2. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. - М.: Мир. Т. 1, 1980, - 610с., Т. 2, 1981, - 520с.

3. Енюков И.С. Методы, алгоритмы, программы многомерного статистического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1986.

4. Справочник по прикладной статистике. В 2-х т., под ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, Ю.Н. Тюрина - М.: Финансы и статистика, 1989, 1990.

5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере - М.: Финансы и статистика, 1995.

6. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ - М.: Мир, 1982. – 488с.

7. Яковлева, М. Р. Ефимова, И. М. Ипатова. – М.: Финансы и статистика, 1981. – С. 251-277.

8. Общая теория статистики: Учебник / А. Я. Боярский, Л. Л. Викторова, А. М. Гольдберг и др.; Под ред. А. М. Гольдберга, В. С. Козлова. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 367 с.

9. Ряузов Н. Н. Общая теория статистики. – 4-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 290 с.

10. Статистический словарь / Гл. ред. М. А. Королёв. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 623 с.

11. Справочник по прикладной статистике. В 2-х т., под ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, Ю. Н. Тюрина – М.: Финансы и статистика, 1989, 1990.

12. Ефимова М. Р., Рябцев В. М. Общая теория статистики. – М.: Финансы и статистика, 1991.

13. Плошко Б. Г., Елисеева И. И. История статистики: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 295 с.

14. Кулинич О. І. Теорія статистики. К.: Вища школа., 1992. 135 с.

15. Статистика: Підручник / А. В. Головач, А. М. Єріна, О. В. Козирєв та ін.: За ред. А. В. Головача, А. М. Єріної, О. В. Козирєва. – К.: Вища школа., 1993. – 623 с.

16. Єріна А. М., Пальян З. О. Теорія статистики. Практикум –К.: Знання, 1997.

17. Статистика підприємництва: Навч. посібник / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. – К.: Слобожанщина, 1999. – 600 с.

18. М. Низовий Українська статистика друку: основні етапи становлення та розвитку. – К.: Кн. палата України, 2002. – 96 с.

19. Основи прикладної статистики: методичні поради // Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Укладач С. В. Штефан.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові