Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / Заг. ред. О.Сербенської. – Львів, 1994.

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991.

Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

Бараневич Ю.Д. Жанры радиовещания. – Киев; Одесса, 1978.

Баранник Д.X. Мова радіо і телебачення. – К., 1979.

Бугрим В. В., Мащенко І. Г. Телебачення прямого ефіру. – К., 1991.

Волощак М. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації. – К., 2000.

Гринчишин Д., Капельшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник довідник з культури української мови. – Львів 1996.

Капелюшний А.О. Типологія журналістських помилок. – Львів, 2000.

Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Тези про місце і роль мови в національному відродженні України. 4-те вид. – Дрогобич, 1994.

Караванський С. Секрети української мови. – К., 1994.

Коваль А.К. Слово про слово. – К., 1976.

Корніяка О. Мистецтво ґречності. – К., 1995.

Культура дискусій. – К., 1990.

Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. – К., 1990.

Миронченко В.Я. Інформаційне радіомовлення на Україні. – К., 1984.

Непийвода Н. Сам собі редактор. Порадник з української мови. – К., 1998.

Олейник В.П. Радиопублицистика. – К., 1978.

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К., 1995.

Полковенко В.В. Майстерність українських радіопубліцистів. – К., 1970.

Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К., 1999.

Поченцов Г. Тоталитарный человек: очерки тоталитарного символизма и мифологии. К., 1994.

Радзієвська Т.В. Текст як засіб комунікації. – К., 1993.

Різун В.В., Мамалиґа A.I., Феллер М.Д. Нариси про текст. – К., 1998.

Рюкле X. Ваше тайное оружие в общении (мимика, тест, движение) – M., 1993.

Сагач P.M., Мартиненко В.Ф. Мистецтво ділового спілкування – К., 1991.

Светана С.В. Телевизионная речь. – М., 1976.

Синиця І.О. Психологія усного мовлення. – К., 1974.

Слово і суспільство. – ч. l. – К., 2000.

Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономаріва. – К., 1997.

Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1990.

Чепіга І.П. Ораторське мистецтво на Україні в XVI-XVII ст. // Українська мова і література в школі. – 1989. – №10.

Шаповал Ю.Г. Изображение и слово в журналистике. – Львов, 1985.

Шевченко Л.Ю., Різун В.В, Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К., 1993.

Якобсон Р. Звук и значение: Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании. – Л., 1990.

Ярошенко В.М. Информационные жанры радиожурналистики. – М., 1976.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові