Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Наукові записки Інституту журналістики

(Том 28)
Самвидав – альфа і омега Битюк І. В., студ.
Характер висвітлення етнорелігійної проблематики у мас-медіа УкраїниБойко А. А.
Політичні перифрази в українських ЗМІ Бока Г.І.
Комунікативно-технологічні матриці побудови ефективного іміджуБугрим В. В.
Вплив етнорелігійних стереотипів на процеси міжнаціонального порозуміння (на матеріалах українських та російських ЗМК)Бутиріна М. В.
Жанровий арсенал газети “Дзеркало тижня” (2004–2005)Голік О. В.
Тенденції розвитку міжнародних інформаційних потоківГресько О. В.
Авторські неологізми в сучасному літературному дискурсіХмельовська О. Ю.
Робочий інструмент журналістики
(До виходу у світ словника термінів і понять для журналістів і політологів О. Мелещенка, А. Чічановського, В. Шкляра "Інформація, інформаційний". – К: Грамота, 2007. – 72 с. – (Серія “Словник”))
Іллюк Н. О.
Пролегомени масової комунікації у біологічному світі (до постановки питання про джерела палеожурналістики)Казакова Т. В.
Молодіжний сленг у сучасній періодиці Кондратюк О. В.
Фахова та публічна репутація вченого: комунікативний аспектКоновець О. Ф.
Ставлення кінопреси до літератури як сценарного матеріалу сучасного кінотворуКаролі А. С.
Сучасний радіодискурс: специфіка, структура, рівніКовтун Н. О.
Особливості висвітлення проблеми ВІЛ/СНІДу в інтернет-виданнях УкраїниКузьменко О. С.
Херсонський альманах “Степ”: дискусійні питанняЛубчак В. М.
Про незабутню колегу, науковця, Вчительку-патріотку...Мамалига А. І., д. філол. н.,
Гуць М. В., к. філол. н.,
Єлісовенко Ю. П., к. пед. н.
Когнітивно-експресивні засоби синонімії в сучасних медіатекстах на футбольну тематикуМельник П. І.
Взаємодія змістових і просодичних компонентів у формуванні телевізійного медіатексту (за матеріалами інформаційних програм)Поліщук Л. Д.
Заокеанське життя Уласа Самчука в епістолярному інтер'єрі (З листів письменника до літературознавця Марії Білоус-Гарасевич) Радчик Р. В.
Основні теоретичні засади моделювання ЗМІРізун В. В., д. філол. н., УДК 070
Скотникова Т. В. к. тех. н. УДК 070:001.8(075.8)
Концепція авторського проекту риторичної хрестоматії для студентів-журналістів Щербакова О. А.
Духовний світ Анатолія Погрібного Шебеліст С. В.
Типологія сучасних журналів – засіб вивчення світогляду суспільстваШевченко В. Е.
Методологія створення журналістського творуСимоніна І. В.
Психологічний аспект текстуСкорікова Д. В.
Сучасні часописи родинної тематики (за матеріалами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)Скрипкіна О. Ю.
ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ!
Поняття верстки в галузі журналістики та видавничої справи Теленков Д. В.
Перший український теоретик публіцистикиТрачук Т. А.
Змістово-методологічні особливості викладання журналістикознавчих дисциплін у США Владимиров В. М.
Зміни у вітчизняному медіапросторі кінця ХХ – початку ХХІ ст. і новітній період розвитку української реклами та формування рекламного міфу Хавкіна Л. М.
Періодичні видання учнівської молоді Запорізького краю (1910–1917): типологічний аспект Хітрова Т. В.
Оригінальне акустичне мистецтво як знаряддя сучасної медіаосвіти Хоменко І. А.
Огляд вітчизняної наукової літератури з екологічної проблематики в засобах масової комунікації Хомінський С. Й.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові