Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Наукові записки Інституту журналістики

(Том 26)
Мовно-жанрова еволюція анекдота в газетних текстах Денискіна Г.О.
Медіадискурс у контекстах: проблема якості Косюк О. М.
Між минулим і майбутнім
Софізми, міфи і парадокси в українській пресіСтехіна В.М.
Національна ідея в українській пресі Західної Європи (1939–1945)Борисова Ю. В.
Дискусія про робітничу пресу (за публікаціями журналу "Дзвін", 1913–1914)Черняхівська В. В.
Українська журналістика в контексті сучасних громадсько-політичних відносин Демченко В. Д.
Міф як основа відродження національної свідомості через ЗМІ Н. В. Дев'ятко
Часописи "здорового способу життя" на території України початку ХХ ст. Фісенко Т. В.
Роль правничих часописів Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. у формуванні національної свідомості українського народуМ. І. Женченко
Українська революція на шпальтах газети "Нова Рада" (1917–1919) Гнесь О. С.
Освітньо-виховна проблематика на шпальтах журналу "Волынские епархиальные ведомости" (1867–1917) Левчук М. А.
Суспільно-політичні умови розвитку сирійської преси Шейхо К.
Пресознавчі інтерпретації: коментарі та факти Н. М. Сидоренко
Творчість українських жінок-публіцисток у щоденнику "Рада" Сидоренко О. О.
Традиції та уроки студентської преси Ткач О. І.
Чи є спадкоємцем "Киевской старины" паризький журнал "Україна"? І. М. Забіяка
Автура газети "Рада" Іванченко О. Р.
Суспільно-політичні умови зародження, особливості функціонування, основні проблемно-тематичні мотиви публікацій газети "Рада" Крупський І. В.
Украінскі вектар беларускай публіцыстыкі канца ХІХ – пачатку ХХ ст. Рагойша М. В.
Іван Огієнко як співробітник газет "Громадська думка" та "Рада" Тимошик М. С.
Газета "Рада": її місце і роль в українському національно-визвольному русі початку ХХ ст. Цимбалюк М. І.
Націєтворчі інтенції публіцистичної діяльності Андрія Ніковського (1909–1916) Дунай П. О.
Полеміка "радян" та "хатян": протистояння полярних ідеологій у межах щоденного дискурсу Кобинець А. В.
Петро Стебницький – один із меценатів і співробітників газети "Рада" Миронець Н. І.
Леонід Жебуньов – активний учасник видавничого життя газети "Рада" Старовойтенко І. М.
Уроки газети "Ради" Фіголь Н. М.
Традиції національної журналістики Гоян В. В.
Василь Доманицький як публіцист газети "Рада"Кузьменко Л. І.
Публіцистика Бориса Грінченка в газеті "Рада" Лященко О. А.
Джерела традицій української публіцистичної словесності ("Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона) Казакова Т. В.
Концепція розвитку української літератури в польськомовній публіцистиці Євгена МаланюкаКравченко С. І.
Традиції і новаторство І. Багряного в осмисленні національної ідеї (на матеріалі публіцистики)Шаргородська А. Ф.
Концепти Україна та свобода в реалізації національної ідеї: історико-отологічний аспект Василик Л. Є.
Канадський українськомовний часопис "Наша культура" (Вінніпег, 1951–1953): культурологічний та освітній аспектиВоротняк Т. І.
Церковна проблематика "у крузі інтересів всеукраїнських" Бойко А. А.
Проблеми книжкової справи та історії книги на шпальтах часописів Галичини початку ХХ ст. (за матеріалами часопису "Стара Україна")Черниш Н. І.
Українська культурологічна проблематика газети "Харьковские губернские ведомости" (1901–1903)Іванін О. М.
Сільськогосподарські часописи Запорізького краю початку ХХ ст.Хітрова Т. В.
Літературні сюжети та образи початку ХХ ст. (за сторінками одеського вісника "Основа")Хобта О. І.
Публіцистичні виступи співробітників видавництва "Вік" (1894–1919) у контексті формування засад національно-культурної діяльності в УкраїніХоню В. В.
Творчість Юрія Федьковича у висвітленні західноукраїнської періодики початку XX ст.Ковалець Л. М.
Ідеї визволення України в публіцистиці Юрія Липи Кушнір О. Ю.
Контекст національної періодики початку ХХ століття
Українська журналістика Харкова під час Першої російської революції
Михайлин І. Л.
Проблема національного самоствердження в публіцистиці лідера літературного угруповання "Гарт" В. БлакитногоНагорний К. О.
Еволюційні процеси в історії української журналістики
Суспільно-політична проблематика на шпальтаходеської українськомовної преси (1917–1918)
Пархітько О. В.
Технічна преса Катеринославщини в контексті розвитку спеціалізованої періодики краю ХІХ – початку ХХ ст.Школьна О. Д.
Розповсюдження київських українськомовних часописів початку ХХ ст.Сидоренко О. І.
"Чим серце наповнене, те говорять уста його"
(Роздуми над поетичною спадщиною Г. Костельника)
Вежель Л. М.
Ідея державності та соборності в публіцистиці В. Ґренджі-ДонськогоБарчан В. В.
Барчан О. В.
Петлюрівщина як політичний феномен: полеміка на сторінках української еміграційної "лівої" пресиБогуславський О. В.
Функціонування сатиричних жанрів у запорізькій пресі 20–30-х рр. XX ст.Бондаренко І. C.
"Універсальний журнал" (1928–1929) як явище гедоністичної журналістики: міфологічні сюжетиГорбик Р. О.
Науково-інформаційна та публіцистична діяльність Ольгерда Іполита БочковськогоКаневська І. О.
Роль В. Короліва-Старого в організації допомоги українському студентству в еміграціїРоговий В. М.
Філософсько-комунікативні особливості дискурсу Шальман Т. М.
Комерціалізація українського телеефіру Шоріна А. Ю.
Мова як чинник існування і розвитку нації в публіцистиці Сергія Єфремова Ворона Н. О.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові